KPSS Eğitim BilimleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli (ÖYT) – KPSS Ders Notu

Öğrenme – öğretme kuram modelleri KPSS Eğitim Bilimleri sınavında önemli bir yeri olan konulardan biridir. Bu kapsamda, bu yazı dizisinde 23 öğrenme ve öğretme kuramına yer vereceğiz.

Aşağıdaki başlıklardan istediğiniz öğrenme – öğretme kuram modellerine tıklayarak içeriklerine ulaşabilirsiniz.

PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİ

 • Temsilcileri John DEWEY ve Bruner’dir.
 • Yaparak – yaşayarak öğrenmeyi destekler.
 • Senaryo kullanılır. (Senaryoyu öğrenci getirir.)
 • Öğrenci sürecin başından sonuna kadar aktiftir.
 • Tek bir problem her yönüyle ve derinlemesine incelenir.
 • Bilişsel + Duyuşsal + Devinişseldir.
 • Disiplinlerarası yani tematiktir.
 • Sonuçta mutlaka ÜRÜN ÇIKMALIDIR. (Probleme dayalı öğrenmede ürün şart değildi!)
 • Ürün + Süreç değerlendirmesi vardır.
 • Müfredat içi ve dışı konuları içerebilir.
 • Konu alanı probleme dayalı öğrenmeye göre daha geniştir.
 • Karar vermeyi geliştirir.
 • Estetik duygusunu geliştirir.
Proje Tabanlı Öğrenme’nin Aşamaları Nelerdir?
 1. Konu seçilir.
 2. Tartışılır ve netleşir.
 3. Proje planı hazırlanır (İşlem – zaman)
 4. Konu araştırılır.
 5. Öğrenci yönlendirilir.
 6. Ortaya çıkan ürün sunulur.

# Sunum; Resim sergisi, raporlaştırma, akranlarla paylaşım, seminer gibi şekillerde olabilir.

Proje Tabanlı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Arasındaki Farklar Nelerdir?

# Proje tabanlı öğrenme ve Probleme dayalı öğrenme birbirine karıştırılan iki öğrenme modelidir. İkisini birbirinden ayıran farkları şu şekilde sıralayabiliriz.

PROJE TABANLI ÖĞRENME PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
  • Ürün ve süreç değerlendirmesi vardır.
  • Sonuçta ürün çıkması şarttır.
  • Ortaya çıkan ürün mutlaka sunulur.
  • Senaryoyu öğretmende öğrencide getirebilir.
  • Konu alanı daha geniştir.
 • Süreç değerlendirmesi vardır.
 • Her zaman ürün çıkmayabilir.
 • Ürün sunumu şart değildir.
 • Senaryo öğretmen tarafından gerçek hayat problemlerinden seçilir.
 • Konu alanı proje tabanlı öğrenmeye göre daha dardır.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Benzer İçerikler

Başa dön tuşu