KPSS Eğitim BilimleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli (ÖYT) – KPSS Ders Notu

Öğrenme – öğretme kuram modelleri KPSS Eğitim Bilimleri sınavında önemli bir yeri olan konulardan biridir. Bu kapsamda, bu yazı dizisinde 23 öğrenme ve öğretme kuramına yer vereceğiz.

Aşağıdaki başlıklardan istediğiniz öğrenme – öğretme kuram modellerine tıklayarak içeriklerine ulaşabilirsiniz.

PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİ

 • Temsilcileri John DEWEY ve Bruner’dir.
 • Yaparak – yaşayarak öğrenmeyi destekler.
 • Senaryo kullanılır. (Senaryoyu öğrenci getirir.)
 • Öğrenci sürecin başından sonuna kadar aktiftir.
 • Tek bir problem her yönüyle ve derinlemesine incelenir.
 • Bilişsel + Duyuşsal + Devinişseldir.
 • Disiplinlerarası yani tematiktir.
 • Sonuçta mutlaka ÜRÜN ÇIKMALIDIR. (Probleme dayalı öğrenmede ürün şart değildi!)
 • Ürün + Süreç değerlendirmesi vardır.
 • Müfredat içi ve dışı konuları içerebilir.
 • Konu alanı probleme dayalı öğrenmeye göre daha geniştir.
 • Karar vermeyi geliştirir.
 • Estetik duygusunu geliştirir.
Proje Tabanlı Öğrenme’nin Aşamaları Nelerdir?
 1. Konu seçilir.
 2. Tartışılır ve netleşir.
 3. Proje planı hazırlanır (İşlem – zaman)
 4. Konu araştırılır.
 5. Öğrenci yönlendirilir.
 6. Ortaya çıkan ürün sunulur.

# Sunum; Resim sergisi, raporlaştırma, akranlarla paylaşım, seminer gibi şekillerde olabilir.

Proje Tabanlı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Arasındaki Farklar Nelerdir?

# Proje tabanlı öğrenme ve Probleme dayalı öğrenme birbirine karıştırılan iki öğrenme modelidir. İkisini birbirinden ayıran farkları şu şekilde sıralayabiliriz.

PROJE TABANLI ÖĞRENMEPROBLEME DAYALI ÖĞRENME
  • Ürün ve süreç değerlendirmesi vardır.
  • Sonuçta ürün çıkması şarttır.
  • Ortaya çıkan ürün mutlaka sunulur.
  • Senaryoyu öğretmende öğrencide getirebilir.
  • Konu alanı daha geniştir.
 • Süreç değerlendirmesi vardır.
 • Her zaman ürün çıkmayabilir.
 • Ürün sunumu şart değildir.
 • Senaryo öğretmen tarafından gerçek hayat problemlerinden seçilir.
 • Konu alanı proje tabanlı öğrenmeye göre daha dardır.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu