Blog

Fen Eğitiminde Web 2.0 Teknolojisi

Fen Eğitiminde Web 2.0 Teknolojisi

Gün geçtikçe gelişmekte olan bilim ve teknoloji alanları bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yenilenme ve gelişim ihtiyacını doğuruyor. Çok uzak olmayan bir zaman önce Web 1.0 teknolojileri hayatımızda yer almaktaydı. Bu teknolojiler bilgiyi anlamlandırma ve üretmekten daha ziyade bilgiyi sunma ve aktarma basamaklarında kullanılmaktaydı. Fakat alanda ki gelişmeler Web 2.0’ı doğurdu. Web 2.0, 1.0’da olduğu gibi yalnızca bilgiyi sunan ve aktaran değil, bireylerin bilgiyi kullanmasını, üretmesini, geliştirmesini, başka kullanıcılarla iş birliği yapabilmesini sağlayan yeni nesil bir web platformu olarak hayatımıza dahil oldu. (McLoughlin & Lee, 2007 )

Fen eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri ve bu becerilerin gelişiminde ana rol oynayan yaparak-yaşayarak öğrenme stratejisinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu iki öge fen eğitiminde kalıcı öğrenmelerin, sorgulamanın, keşfetme, yapma ve başarma duygusunun tattırılmasının, analitik düşünme becerilerinin gelişmesinin, bilimsel bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerinin gelişmesinin, bilimsel okur-yazarlık becerilerinin gelişmesinin temellerini oluşturmaktadır. (Bilgin & Toksoy, 2007)

Alanda yapılan bazı araştırmalarda; Muğaloğlu, Nazlıçiçek & Ardaç (2002), Mohd-Saat (2004), Öztürk, Akdeniz & Bakırcı (2017), Pazar & Parıldar (2018) öğrencilerin kendilerinin ve bilgisayar desteği ile yaptığı çalışmaların bilimsel süreç becerilerinin gelişmesinde olumlu katkı sağladığını ortaya koymuştur. Bu ve benzer çalışmaların sonuçları dikkate alındığında fen eğitiminde yaparak-yaşayarak öğrenme stratejisinin kullanımı bilimsel süreç becerilerinin bu strateji ile desteklenmesi ve uygulamaların bilgisayar desteği ile güçlendirilmesi bu uygulamaların yukarıda belirtildiği gibi önceki versiyonuna göre daha gelişmiş ve yenilenmiş Web 2.0 teknolojileri ile yapılması hedeflenen olumlu sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir.

Web 2.0 Teknolojisinin Eğitime Katkıları

Web 2.0 Teknolojisinin Eğitim Ortamına Katkıları

 • Öğreten ve öğrenen arasındaki iletişimi kuvvetlendirebilir.
 • Daha aktif ve katılımı sağlayan bir ortam oluşturabilir.
 • İş birlikli öğrenme ve olumlu rekabet ortamı oluşturabilir.

Web 2.0 Teknolojisinin Öğrenciye Katkıları

 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrencilere teknoloji okur-yazarlığı kazandırabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrenciler farklı öğrenme araçları ile süreci daha eğlenceli hale getirebilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrencilerin gizil yeteneklerini ortaya çıkarabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrencilere yaparak-yaşayarak öğrenme imkanı sağlayabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrencilerin öğrenme süreçlerini bireyselleştirmesini, öğrenme zamanının ve yönteminin esnekliği ile kendi öğrenme stratejilerini geliştirmelerine fayda sağlayabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrenciler oluşturdukları ürün ile başarı duygusunu tadabilir, derse karşı olumlu tutumlar geliştirebilir.

Web 2.0 Teknolojisinin Öğretmene Katkıları

 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğretmenler sınıflarına aktiflik ve canlılık sağlayabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğretmenler sınıf ortamında yapılması mümkün olmayan, tehlikeli, fazla emek, zaman veya maliyet gerektiren uygulamaları güvenli ve ekonomik şekilde yapabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğretmenler süreç ve ürün değerlendirmesiyle farklı değerlendirme türlerini kullanabilir.
 • Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğretmenler yenilenen çağa ayak uydurma becerilerini geliştirebilir.

Web 2.0 teknolojisi ile neler yapılabilir?

Günümüz teknolojisi insanların hayal güçlerinin ve yeteneklerinin sınırlarını adeta zorlar nitelikte. Bu geniş yelpazeyi biraz daha daraltıp fen eğitiminde Web 2.0 teknolojileri ile neler yapılabileceğine bazı alt başlıklar halinde ve örneklerle değinebiliriz.

3D Araçları: 3D çizimler ve örnekleri kullanabilirsiniz.

Sketchup, Unity 3D, Alice 3D, Anatomy 3D – Anatronica, Zooburst, Mine-Imator ,  3D Bakteriler , 3D Dünyayı Değiştiren Fizikçiler, 3D Dört Zamanlı Motor, 3D Güneş Sistemi, 3D İşitme ve Kulak Süreci, 3D Tyrannosaurux Rex, 3D İnsan Vücüdu(Kadın-Erkek), Spacecraft 3D, Biodigital, Map3d.io

Apollo 11 uzay aracını 3D incelemek için tıklayın

[collapse]

Anket Araçları:   Pollsnack,  Riddle,  Jet Anket, Survey Monkey, Google Forms,  Poll Everywhere, Plickers, Kahoot , Quizizz

Animasyon Araçları:   Flipaclip,  Animaker,  Dvolver,  Zimmer Twins At School, Explee, Moovly, Creaza, Comic Creator, Drawing Cartoons, Stickdraw, Kerpoof, Xtranormal,  Cartoon Maker, Goanimate, Comicgen, Evertoon: 3D Movies & Avatars, Facerig, Mjoc2, Pivot, Rawshorts, Toontastic 3D, Vemee 3D Avatar Creator, Voicetooner, Voki, Brainpop

Avatar Araçları:  Face.co

Barkod Araçları:  Goqr.Me, Kaywa, Qrstuff, Plickers, Unitag

Beden Eğitimi Araçları:  Ubersense

Bulmaca Oluşturma Araçları: Eclipse Crossword, Leraningapps

Çevrimiçi Toplantı Araçları:  Todaysmeet , Chatzy, İnfo-fligrid

Dijital Çizim Araçları: Gartic.io

Dijital Pano Araçları: Linoit, BeyazPano , Lino, NoteApp, Padlet

E-Kitap Araçları:  Cube Creator,  Wattpad,  Issuu,  Tikatok,  Ourboox,  Zooburst,  Calameo, My Storymaker,  Book Creator,  My Storybook, Flipsnack, Storybird, Minibook A3-A4, Tikatok, Flipingbook

Fotoğraf ve Resim Araçları:  Sp Studio,  Banner Snack,  Picmonkey,  Free Gif Maker,  Gifmaker,  Make A Gif,  Pıck A Face,  Imgur,  Funny Pho.To,  Blabberize,  Fodey,  Gifmob, Toondoo, Bitmoloji,  Pıxlr, Fairy Books, Bitstrips, ThingLink, Camera360,  Photo Director, Canva, Flickr, Pixabay, Photos for Class, Gimp, Photoscape, 3D Gallery, Adobescan, Blog Gif, Folio.ink, Gifpal, İmgur, Mosaically, Photo Director, Pixresizer, Pixiz, Pizap, Sp Studio, Easelly, Pictochart, Emaze

Günlük Tutma Araçları:  Penzu, Lınoıt,  Padlet

Hikaye Araçları:  Book Press, Story Creator, Halftone 2, Comic Book Creator, Storybird

Kavram Haritası Araçları:  Crowdmap,  Coogle,  Text 2 Mindmap,  Popplet,  Mindomo,  Gliffy,  Spiderscribe,  Cacoo,  Mindmeister,  Bubbl.Us, Creately, Datawrapper, Map Maker, Maphub, Maps 3D, Tripline, Scribblar, Storyboard that, Drow.io, Time.graphics, Thinglink, Datawrapper

Karikatür Yapma Araçları: Strip Generator,  Phrase.İt,  Funny Times,  Superlame,  Storyboardthat,  Toondoo,  Pixton,  Storyjumper,  Creaza,  Bitstrip For Schools, Toonytool, Build Your Wild Self, Birds Dessines

Kelime Bulutları: Wordart, Worditout, Wordle ,TagCrowd

Kodlama Araçları: Raspberrypi,  Kodable,  Code Avangers,  Scrath Mit Edu,  Crunchzilla, Code Combat, Code.Org, Scratchjr, Stratch, Algo Dijital, Bit By Bit, Codespark, Dronebloks, Kodlamasal, Lightbot, Robotizen, Run Marco, Kodlabüyü, Thunkable, Alice, Glitch, Beeacademy, W3schools, Codemoji, Tynker

Logo Yapım Araçları: Graphic Springs, Flamingtext, Logomaster.ai, Unity 3D, Alice 3D, Logaster,  Logopit Maker Plus

Matematik Araçları: Matific, Geogebra, Daum Equation Editor, MyScript Calculator, Math Maniac, Dreambox.com, Kids Math, Math Formulary, Math Practice Flash Cards, Kids Numbers And Math Lite

Online Sınav ve Quiz Araçları: Quızlet,  Easytestmaker,  What2learn,  Kubbu,  Quıbblo,  Quızrevolutıon, Proprofs Quız Maker,  Quiz Slides,  Kahoot,  Examtime,  Online Quiz Creator,  Knowmia,  Edpuzzle, Gradecam, FlipQuiz, Quickkey, Exam Reader, Polldaddy, Sinavagir.com, Mentimeter, Flubaroo, Plickers, Quizizz, Slideshare, Goconqr, Oyunlaştırılmış Quiz Creator, Proprofs Quiz Maker, Socrative, Triventy, Vizia, Zondle, Zipgrade, Quizbean, Synap.ac, Opınıonstage, Testmoz, Quiznetic, Goformative, Valitedlearning

Oyun Yapım Araçları: Classcraft, Crosswordlabs, Armored Penguin, Jigsaw Planet, Museen Thinkport, Sploder, Class Tools, Studystack, Big Hug Labs, Learningapps, Cram, Zondlee, Actionbound, Flucky, Gamestar Mechanic, I am a Puzzle, Jeopardylabs, Jigsav Planet, Karar Çarkı, Whell Decide , Educandy, Warwall, Funbrain, Pixel Press, Creaza, Dustbin, Baamboozle, Kodu Game Lab, Wordwall, Blendedplay

Paylaşım Siteleri: Jumpshare, Slideshare, Spiral AC, Dropbox ,Screencast ,Minus ,SugarSync

Sanal Gerçeklik Araçları: Quiver, Aurasma, Quiver Education,  Colar Mix, Fetch lunch rush, Anotomy 4D, Ar Flashcards, Augmented Reality, Animal 4D, Chromville, Cospaces, Eyejack, Holo, Mind Map Ar, Taleblazer, Blippar, Augment, Tincercad, Çanakkale Ar, Ar Solar System, Anıtkabir 4D, Ptt Ar

Sanal Duvar ve Pano Araçları: Padlet, Popplet, Befunky, Tagul, Spiderscribe, Realtimeboard, Edistorm, Wridea, Bubbl.Us, Wordıtout, Mind42, Gliffy, Dipity, Scribblar, Linoit, Wordle, Glogster, Tagcrowd, Cacoo, Show And Tell, Edcansas, Tell Me Stories, Slatebox, Mindmeister, Lucid Chart, Text 2 Mind Map, Wise Mapping, Pixteller, Block Poster, Penzu, Aww Whiteboard, Pixiclip, Sketch Toy, Easelly, Dotstorming,  Postermywall, Primarywall , BeyazPano , Lino

Sanal Gezi: Makevt, Vtility

Sertifika-Belge Araçları: Certificate Magic, Quick Sertificates

Ses ve Çeviri Araçları: Clyp, Sesten Yazıya Çeviri TTS, Voicedocs, 123Apps

Sınıf Yönetim Araçları: Classloom, Class Dojo, Google Classroom, Skype Classroom, Zondle, Triptico, Socratıve, Flipped Classroom, Edmodo, Beyazpano, Voki Nearpod, Seesaw, Thinkbinder, Course Hero, Classkick, Edu Clipper, Classroom Screen

Slayt ve Sunum Araçları: Fotobable, Nearpod,  Slidetalk,  Slıdeboom,  Photobucket,  Slıderocet, Slidesnack,  Slidedog,  Slide Show Creator,  Emaze,  Prezi,  Powtoon, Slide.ly, Tellagami, Visme, Sliderocket, Explain Everything, Movenote, Museum Box, Moovly, Blendspace, Presentation, Empressr,  Vbook Mathematics, Seesaw, Learningapps , Genial.ly , Sway, Cofeshow, İn3Dgalery, Slideboom, Strut, Zentation, Sutori

Takım Oluşturma Araçları: Team Up, İbrainstorm, Stratchwork, Keamk, Random Team Generator, Team Maker

Takvim ve Tarih Araçları: Timetoast,  Timeline,  Tiki Toki, Dipity

Ters Yüz Sınıf Araçları: Zentation,  Movenote, Todaysmeet, Answergarden, Educreations, Blendspace, Classflow, Flipgrid, Meetingwords, Present.me, Weschool, Edpuzzle, Tes Teach With Blendspace, Vialogues, Lessonspaths, Videonot.es, Blobbr, Wizer.me

Uzaktan Yönetim Araçları: Slashtop, Ko-Su, Todaysmeet, Voki, Chatzy, Google Hangout, Ppt And Whiteboard Sharing, Zoom, Adobe Connect, Skype, Gotomeeting, Microsoft Team, Miro, Screen.so,  Discord, Jıtsı, Eztalks

Video Konferans Araçları: Appear

Video ve Müzik Araçları: Sparkol,  Roxio Photoshow,  Edjing,  Video Clip And Rotate,  Video Kolajlayıcı, Dublajj,  Meograph,  Fantashow,  Kizao,  Vcasmo,  Tube Chop,  Animoto, Twisted Wave Audio Editor, Edpuzzle, Screencastomatic, Motion Potrait, iMovie, ThingLink, Vocera, Knowia, My talking Avatar, Wevideo, Youtube for teachers, SoundCloud, Khan Academy, Ted Ed, Pindex, Voscreen, Spiral, 123Apps, Vizio.co

Web Sayfası Araçları: Woto,  Jimdo,  Flavors.Me,  Trello,  Blogger,  Wordpress,  Kidblog, Joomla,  Wix,  Weebly, PBWorks , Wikispaces ,  Edublogs, Seasaw, Google Sites, 8B

Görüldüğü üzere Web 2.0 araçlarını fen eğitiminin hemen hemen her noktasında kullanmak mümkün.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

2 Yorum

 1. hocam mrb ben fen alanında yüksek lisans yapıyorum tezimi simülasyon hazırlama alanında yapmak istiyorum kodlama bilmiyorum ancak bilgisayar öğretmenliği okuduğum için çok da uzak değilim web 2.0 teknolojileriyle phet deki deneylere benzer kendim bir simülasyon yapabilirmiyim. amacım elektrik devresi kurdurmak gerekli devre elemanları hazır şekilde görünecek öğrenci sürükle bırak yöntemiyle paralel seri lamba sayısını direnci arttırabileceği devreler kurabilecek
  gold üyelik varmış simülasyonun hazırl olarak kaydedip çalıştırılabileceği hangi program bana yardımcı olabilir.,iyi günler iyi çalışmalar

  1. Hocam öncelikle merhaba, yorumunuza biraz geç cevap verdiğim için özür dileyerek başlayayım. Web 2.0 araçları dediğimiz liste o kadar geniş ki içerisinde phet benzeri simülasyonları yapabileceğiniz yazılımlar muhakkak mevcuttur. Biraz araştırma yapıp size dönüş yapacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu