KPSS Eğitim BilimleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli (ÖYT) – KPSS Ders Notu

Öğrenme – öğretme kuram modelleri KPSS Eğitim Bilimleri sınavında önemli bir yeri olan konulardan biridir. Bu kapsamda, bu yazı dizisinde 23 öğrenme ve öğretme kuramına yer vereceğiz.

Aşağıdaki başlıklardan istediğiniz öğrenme – öğretme kuram modellerine tıklayarak içeriklerine ulaşabilirsiniz.

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELİ

 • Temsilcisi John DEWEY’dir.
 • İlk kez tıp alanında kullanılmıştır.
 • Senaryo temellidir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmeyi kullanır.
 • Her zaman sonunda bir ürün çıkmayabilir.
 • Öğrenciye problem çözme becerisi kazandırır.
 • Üründen çok süreç değerlendirme vardır.
Yaparak Yaşayarak Öğrenme
 • Kalıcı izlidir.
 • İş birliği sağlar.
 • Özgüven ve başarıyı artırır.
 • Kontrollüdür.
 • Öğrenmeye karşı azim oluşturur.
 • Öğrenilenleri yeni duruma transfer eder.
 • Yansıtma becerilerini geliştirir.
 • Sabır kazandırır.
Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo Özellikleri Nelerdir?
 • Senaryoyu öğretmen getirir.
 • Bir problem durumu, çözülmeyi bekleyen bir sorun olmalıdır.
 • Sesli, görsel, yazılı olabilir.
 • Hikaye, fotoğraf, anekdot olabilir.
 • Gazete yazısı ya da video olabilir.
 • Kazanıma (hedefe) uygun olmalıdır.
 • Gerçek hayat problemi olmalıdır.
 • Öğrenci özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Olumsuz bir problem içermelidir.
 • Merak uyandırmalıdır.
 • Açık uçlu + Çok çözümlü + Yapılandırılmamış olmalıdır.
 • Ortalama 4-5 oturumda çözülebilir olmalıdır. (Her oturum 2 saat)
 • Problemi çözen öğrenci olmalıdır.
Problem Çözmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?
 • Zeka ve güdüleme
 • Deneyim ve hazırbulunuşluk
 • İşleve takılıp-takılmama (Bir şeyin amaç dışı kullanımı)
 • Muhakeme yeteneği
 • Tepki kurulumu
Probleme Dayalı Öğrenme’nin Aşamaları Nelerdir?
 1. Öğrenci problemi hisseder.
 2. Öğrenci problemi tanımlar.
 3. Bilgi toplar.
 4. Hipotez kurar.
 5. Veri toplar.
 6. AnalizSentez ve Değerlendirme yapılır.
 7. Problem çözüme ulaşır.

DİKKAT: Aşamaları önce öğretmen öğretmeli fakat öğrenci uygulamalıdır. (Öğretmen rehberdir.)

Probleme Dayalı Öğrenme de Yönerge Nasıl Hazırlanır?
 • Senaryonun bir özeti verilir.
 • Sınırlılıklar ve aşamalar belirlenir.
 • Kaynakların listesi verilir.

DİKKAT: Direk kaynak verilmez, öğrencinin problemi çözerken kullanabileceği kaynakların listesi verilir, öğrenci kendi seçer.

Temel kazanım: Neden – Sonuç bağlantısıdır.

Performansa Dayalı Değerlendirmenin Kazanımları ve Sınırlılıkları
KAZANIMLARI (FAYDALARI)SINIRLILIKLARI
 • Yaprak yaşayarak öğrenmeye imkan tanır.
 • Etkin katılımı artırır.
 • Başarıyı artırır.
 • Gerçek hayattaki problemlerine karşı duyarlılık kazandırır.
 • Problem çözme becerisi kazandırır.
 • İş birliğine olanak sağlar.
 • Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Analitik düşünme, yansıtıcı düşünme ve eleştirel düşünmeyi geliştirir.
 • Üst düzey beceriler geliştirir.
 • Ekonomik değildir.
 • Dışa bağımlılık vardır.
 • Kalabalık sınıflarda kullanımı zordur.
 • Her derse ve konuya uygun değildir.
Proje Tabanlı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Arasındaki Farklar Nelerdir?

# Proje tabanlı öğrenme ve Probleme dayalı öğrenme birbirine karıştırılan iki öğrenme modelidir. İkisini birbirinden ayıran farkları şu şekilde sıralayabiliriz.

PROJE TABANLI ÖĞRENMEPROBLEME DAYALI ÖĞRENME
  • Ürün ve süreç değerlendirmesi vardır.
  • Sonuçta ürün çıkması şarttır.
  • Ortaya çıkan ürün mutlaka sunulur.
  • Senaryoyu öğretmende öğrencide getirebilir.
  • Konu alanı daha geniştir.
 • Süreç değerlendirmesi vardır.
 • Her zaman ürün çıkmayabilir.
 • Ürün sunumu şart değildir.
 • Senaryo öğretmen tarafından gerçek hayat problemlerinden seçilir.
 • Konu alanı proje tabanlı öğrenmeye göre daha dardır.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu