KPSS Eğitim BilimleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Yapılandırmacı Öğrenme Modeli (ÖYT) – KPSS Ders Notu

Öğrenme – öğretme kuram modelleri KPSS Eğitim Bilimleri sınavında önemli bir yeri olan konulardan biridir. Bu kapsamda, bu yazı dizisinde 23 öğrenme ve öğretme kuramına yer vereceğiz.

Aşağıdaki başlıklardan istediğiniz öğrenme – öğretme kuram modellerine tıklayarak içeriklerine ulaşabilirsiniz.

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME MODELİ (YAPISALCI – OLUŞTURMACI – KURGULAMACI – ANLAMLANDIRMACI YAKLAŞIM)

 • Kurgulayıcılık ve oluşturmacılık hakimdir.
 • Bilişsel, sosyal ve radikal boyutları vardır.
BİLİŞSELSOSYALRADİKAL
Temsilcisi Piaget’dir.

Öğrencinin bilgiyi anlamlandırabilmesi için bilgiyle karşı karşıya kalması gerekir.

Şema

Özümleme

Uyum

Dengesizlik

Yeniden denge

Temsilcisi Wygotsky’dir.

Öğrenci yakınsak alanı doğru düzenlenirse öğrenebilir.

Çevre

Dil

Kültür

Yapı iskelesi

Temsilcisi Glaserfeld’dir.

Bilgi – Doğru – Gerçek gibi kavramlar radikal (köklü) değişim geçirir.

1. YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN ÖZELLİKLERİ

 • Öğretmen temel kavramlar etrafında dersi işler.
 • Bilgiyi yapılandıran öğrencidir.
 • Ezber yerine anlamlandırma vardır.
 • İşe yarayan bilgi, pragmatizm, hayatilik, anlamlılık vardır.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Temelinde ilerlemecilik vardır.
 • Wunt’un içe bakış yöntemi hakimdir.
 • Yansıtma becerileri vardır.
 • Nesnel bilgi yerine öznel bilgiyi önemser.
 • Deneyim önemlidir.
 • Ne öğrendiğini değil, nasıl öğrendiği önemlidir.
 • Yöntem farklılıkları ortaya çıkabilir.
 • Bilginin durağanlığını önemsemezler.
 • Yapılandırılan bilgi yeniden yapılandırılabilir. (Zaman – Bilgi – Mantık – İlgi)
 • Herkesi aynı kapasiteye getirmektense, herkesi alanında iyileştir! felsefesi hakimdir.
 • Bireysel farklara saygılıdır.
 • Çoklu zekaya uygundur.
 • Tümdengelim akıl yürütmesi hakimdir.
 • Öğretmen rehber, çoğu zaman öğrenciyle birlikte öğrenendir.
 • Üst düzey becerileri barındırır: AnalizSentez – Değerlendirme
 • Sonuç yerine süreç önemlidir.
 • Süreçte yapılan her şey kıymetlidir.
 • Sürece dayalı değerlendirme vardır.
 • Öz + Akran + Uzman değerlendirmesi vardır.
 • Rubrik vardır.
 • Portfolyo + Gelişim dosyası vardır.
 • Bilişsel + Duyuşsal + Devinişsel‘dir.
 • Bireysel ya da grupla uygulanabilir.
 • Açık uçludur.

# Yapılandırmacı yaklaşımda birincil bilgi kaynakları tercih edilir. İkincil bilgi kaynakları kullanılmaz.

Birincil Bilgi Kaynaklarıİkincil Bilgi Kaynakları
 • Yaparak yaşayarak (Doğrudan) edinilen bilgi.
 • Deney
 • Gözlem
 • Ham veri
 • Gerçek model
 • Arşiv araştırması
 • Dolaylı yoldan edinilen bilgi.
 • Öğretmen
 • Kitap
 • Eğitim yazılımı

2. YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMDA MODELLER

2.1 3E MODELİ (ÖĞRENME HALKASI)

 1. Denge (İnceleme): Merak uyandırılır. Deneyim bilgiyi keşfetme sağlanır.
 2. Dengesizlik (Kavram Tanımı): Öğretmen sorularıyla, öğrencisinin yeni tanımlara ulaşmasını sağlar.
 3. Yeniden Denge (Uygulama): Öğrenci bilgiyi hayata aktarır.

2.2 5E MODELİ

 1. Girme: Neden? Merak – Dikkat Çekme. Hazırbulunuşluk aşaması.
 2. Keşfetme: Öğrencinin aktif olduğu kısım. Deney ortamında bilgiyi bulma, keşfetme.
 3. Açıklama: Öğretmen sorularıyla öğrencinin yeni kavramlara ulaşmasını sağlar.
 4. Derinleştirme: Öğrencinin öğrendiklerini hayata aktarmasının sağlanması.
 5. Değerlendirme: Öz + Akran + Uzman + Portfolyo + Rubrik değerlendirmesi. Sürece dayalı değerlendirme!

2.3 7E MODELİ

 • İlk dört basamak 5E modeli ile benzerdir.
 1. Teşvik Etme
 2. Keşfetme
 3. Açıklama
 4. Genişletme
 5. Kapsamına Alma: Öğrenilen bilgilerin diğer disiplinlerde ki anlamlarına da bakılır. Disiplinlerarası – Tematik
 6. Değiştirme: Öğretmen bir tartışma ortamı oluşturur. Öğrencilerin birbirinin fikirlerini dinlemelerini sağlar. Fikir değiş-tokuşu yapılır.
 7. İnceleme/Sıralama: Süreç değerlendirmesi + Öz + Akran + Uzman değerlendirmesi. Neden bu şekilde düşündün? Nasıl açıklardın? gibi sorular yöneltilir.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu