KPSS Eğitim BilimleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Gagne’nin Öğretim Durumları Modeli (ÖYT) – KPSS Ders Notu

Öğrenme – öğretme kuram modelleri KPSS Eğitim Bilimleri sınavında önemli bir yeri olan konulardan biridir. Bu kapsamda, bu yazı dizisinde 23 öğrenme ve öğretme kuramına yer vereceğiz.

Aşağıdaki başlıklardan istediğiniz öğrenme – öğretme kuram modellerine tıklayarak içeriklerine ulaşabilirsiniz.

GAGNE’NİN ÖĞRETİM DURUMLARI (ETKİNLİKLERİ) MODELİ

 • Temsilcisi Gagne’dir.
 • Davranışcı + Bilimseldir.
 • Öğrenme; Uyarıcıların algılanması, depolanması, kodlanması, geri çağrılması, gözlenebilen davranışlara dönüştürülmesidir.
 • Bilgi işleme kuramı hakimdir.
 • Kendi deneyimleri ve stratejileriyle öğrenme vardır.
 • Öğrenme birikimlidir, yığılımdır, kümülatiftir.
 • İçsel süreçler, dışsal değişkenlerle desteklenmelidir.

# İçsel süreçleri ve dışsal değişkenleri tabloda inceleyelim. Sıralama ve eşleşmelere dikkat, önemlidir!

İÇSEL ÖĞRENME SÜREÇLERİDIŞSAL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
Dikkatli, tetikte olma1. Dikkati çekme
Beklenti2. Öğrenciyi hedeften haberdar etme; motivasyonu harekete geçirme

Gözden geçirme! Güdüleme

Bilgileri işleyen belleğe geri getirme3. Ön koşul öğrenmelerin hatırlanmasını sağlama

Hatırlatma

Seçici algı4. Uyarıcı materyali sunma

Yeni konuyu anlatma

Kodlama: Bilgiyi uzun süreli belleğe gönderme5. Öğrenme rehberi sağlama
Tepkide bulunma6. Performansı ortaya çıkarma

Soru sorma

Tepkiyi güçlendirme7. Dönüt sağlama

8. Performansı değerlendirme

Cevaba karşılık verme

İpuçlarını kullanarak bilgiyi geri getirme9. Hatırlama ve transferi güçlendirme

Bir soru daha sorma

1. ÖĞRETME ÖĞRENME SÜRECİ SONUNDA KAZANILAN DAVRANIŞLAR

1.1 Sözel Bilgiler

 • Konuşma, söyleme ve açıklama
 • Bilgi düzeyi basamağıdır.
 • Ön koşul niteliğindedir.

# Örnek: Okul kavramını tanımlama.

Kan almayı adım adım anlatma.

1.2 Zihinsel (Entelektüel) Beceriler

 • Bilişsel kısımdır.
 • Okul öğrenmeleri vardır.
 • Nasıl? sorusunu yanıtlar.
 • Problem çözme vardır.

# Örnek: Tabloları sözel ifadeye çevirme.

1.3 Psikomotor Beceriler

 • Kas – koordinasyon becerisidir.
 • Bedeni etkili kullanma vardır.

# Örnek: Sırt üstü yüzme.

1.4 Tutumlar

 • Bir olaya, kişiye, nesneye karşı alınan tavırlardır.
 • Seçme – tercih etme vardır.
 • Kendi isteği ile yapma vardır.

# Örnek: Vatanını sevme.

1.5 Bilişsel Stratejiler

 • Kendine has, kendine özgü vurgusu vardır.

# Örnek: Kendine özgü bir yüzme stili geliştirmek.

2. ÖĞRENME BİÇİMLERİ – ETKİNLİKLERİ (ZİHİNSEL BECERİLER)

2.1 İşaret Öğrenme

 • Bir işarete verilen tepkiyi öğrenmedir.

# Örnek: Refleks

2.2 Uyarıcı – Davranış Bağını Öğrenme

 • Hangi uyarıcıya hangi tepki?

# Örnek: Kırmızı ışık yanında durma.

2.3 Motor Zincirleri Öğrenme

 • Birbirinden bağımsız davranışları anlamlı olarak bütünleştirme.

# Örnek: Araba kullanmak (Önce araba çalıştırılır sonra vites seçilir sonra gaza basılır gibi sıralı birbirinden bağımsız işlemleri uygulayarak arabayı hareket geçirmek), yemek yapmak (Malzemeleri doğrayıp, tencereye yerleştirme, ocağı yakma, baharatları atma….)

2.4 Sözel Zincirleri Öğrenme

 • Birbirinden bağımsız sözcükleri birleştirip anlamlı cümlelere dönüştürme.

# Örnek: Konuşma – yazma cümleleri kurma

2.5 Ayırt Etmeyi Öğrenme

 • Kavramlar arasındaki farkları ayırt etme.

# Örnek: Kare ile dikdörtgeni ayırt etme.

2.6 Kavram Öğrenme

 • Dil ya da sembol öğrenme

# Örnek: Okul, aile, sınıf, arkadaş kavramlarının anlamını öğrenme.

2.7 İlke Öğrenme

 • Olayların tetikleyicisini ya da kurallarını ya da formüllerini öğrenme.

# Örnek: Sağlıklı yaşamak için dengeli beslenme ilkesini öğrenme.

Dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenme.

2.8 Problem Çözme

 • Öğrenilenlerin kullanılıp sorunun giderilmesi işidir.

# Örnek: Dikdörtgenin alan formülünü kullanarak soruyu çözme.

Öğrenme biçimleri basitten karmaşığa şöyle sıralanmaktadır: İşaret Öğrenme, Uyarıcı Davranış Bağını Öğrenme, Motor Zincirleri Öğrenme, Sözel Zincirleri Öğrenme, Ayırt Etmeyi Öğrenme, Kavram Öğrenme, İlke Öğrenme, Problem Çözme

# Şifremiz İ(Y)UM SAKİP

İşaret Öğrenme

(Y)

Uyarıcı Davranış Bağını Öğrenme

Motor Zincirleri Öğrenme

Sözel Zincirleri Öğrenme

DAVRANIŞÇI
Ayırt Etmeyi ÖğrenmeDAVRANIŞÇI + BİLİŞSELCİ (ZİHİNSEL)
Kavram Öğrenme

İlke Öğrenme

Problem Çözme

BİLİŞSELCİ (ZİHİNSEL)

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu