KPSS Eğitim BilimleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Tartışma Yöntem Teknikleri 1 (ÖYT) – KPSS Ders Notu

Her sene KPSS Eğitim Bilimleri sınavında yöntem ve tekniklerden 5-6 soru gelmektedir. Bu yöntem – teknikler kapsamında bu yazı dizisinde Tartışma Yöntem Teknikleri’ne değineceğiz. Yüzlerce yöntem-teknik olduğunu belirtmeliyiz. Biz bu yazı dizisinde sıklıkla karşılaştığımız ve ÖSYM’nin sormayı sevdiği 68 tekniği 5 parçada ele alacağız.

TARTIŞMA YÖNTEMİ

 • En az 2 kişi gereklidir.
 • Bilişsel alanın kavrama basamağında etkilidir.
 • Demokratik ve insan onuruna saygılıdır.
 • Dersin tamamında tartışılmamalıdır. 5-10 dakika değerlendirme yapılmalıdır.
 • Mevcudun az olduğu durumlarda daha etkilidir.
 • Yöneticinin tecrübeli olması önemlidir.
 • Üzerinde uzlaşılmayan karmaşık, çelişkili konular tercih edilmelidir.
 • Problemlere çözüm üretmede kullanılır.
 • Pekiştirme tekrarı için kullanılabilir.
 • Demokratik tutum geliştirir.
 • Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir.

1- MÜNZARA (MÜNAZIT)

 • Savlı – tezli tartışmadır.
 • 2 grup vardır. (Tez ve antitez)
 • Jüri vardır. (Kazanan ve kaybedeni belirler)
 • Öğretmenden de öğrenciden de jüri olabilir. (Tarafsızlık önemlidir)
 • Grup sözcüsü vardır.
 • İkna becerisi kazanımı söz konusudur.
 • Öğrenci istemediği bir görüşü savunmak zorunda kalabilir bu durum önemli sınırlılıklarındandır.
Münazara'da sınıf düzeni
Münazara’da sınıf düzeni

2- PANEL (PAN-EL)

 • Tek grup vardır.
 • Gayri resmide olsa bir başkan vardır.
 • Bir konuyu tüm yönleriyle, ayrıntılı inceleme esasına dayanır.
 • Sonunda ortak bir görüşe varılmaz.
 • Samimidir.
 • Kendi arasında, sohbet havasındadır.
 • Konuşmak için başkandan izin almaya gerek yoktur.
 • Sonunda dinleyicinin soruları alınabilir.
Panel'de sınıf düzeni
Panel’de sınıf düzeni

3- ZIT PANEL

 • İşlenmiş bir konuyu pekiştirmede ve tekrarda kullanılır.
 • Gruplar ikiye ayrılır.
 • Başkan öğretmendir.
 • Gruplardan biri soru grubu, diğeri cevap grubudur.
 • Soru ve cevap grupları 5-10 dakika hazırlanır.
 • İstenilirse grupların görevleri daha sonra değiştirilebilir.
Zıt panelde sınıf düzeni
Zıt panelde sınıf düzeni

4- AÇIK OTURUM

 • Tek grup vardır. (3-5 kişi)
 • Resmi başkan vardır.
 • Güncel konu, geneli ilgilendiren bir konu seçilir.
 • Başkandan söz hakkı alınıp görüş bildirilir.
 • Eşit süre ve eşit söz hakkı vardır.
 • Başkan fikir beyan etmez.
 • İstenildiği kadar söz hakkı alınabilir.
 • Sonunda forum yapılabilir. (Dinleyicilerin soruları alınabilir)
Açık oturumda sınıf düzeni
Açık oturumda sınıf düzeni

5- SEMPOZYUM (SEMPUZMAN)

 • Sunulu bildiri – Bilgi şöleni
 • Uzmanlık gerektirir.
 • Bilimsel – sanatsal konular seçilir.
 • Alanında uzman 2-6 kişi vardır.
 • Herkese eşit süre verilir. (20 dakika)
 • Sunumlar peş peşe yapılır.
 • 1 günde sürebilir, 1 haftada sürebilir.
 • Sunumlarda tebliğ – bildiri yayınlanır.
 • Sunumlar bitmeden tartışma başlamaz.
 • Sunumlar oturumlar şeklindedir.
 • Başkan vardır.
 • Uzmanlar hem dinleyenlerin hem de diğer uzmanların sorularına sürecin sonunda aynı anda yanıt verir.

6- FORUM

 • Uzmanlar bir konuda tartışırken dinleyicilerde sürece katılıp soru sorabilir ya da fikir beyan edebilir.
 • Forumda amaç dinleyiciyi sürece dahil etmektir.
Forumda sınıf düzeni
Forumda sınıf düzeni

6- KOLLEGYUM – KOLLEKYUM

 • Kollegyumda amaç dinleyiciyi bilgilendirme, deneyimleri paylaşmadır.
 • 2 panel grubundan oluşur; Soru grubu – Uzman grubu (Cevap grubu)
 • Geri kalanlar izleyicidir.

Uzman grubu:

 • Kaynaktır.
 • Davetli şeklinde de olabilir ya da bir öğrenci grubunu uzmanlaştırılabilir.

Soru grubu:

 • Öğrencilerden oluşur.
Kollegyumda sınıf düzeni
Kollegyumda sınıf düzeni

 

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu