Etiket Arşivi: 8. sınıf fen konuları

8.Sınıf Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Konu Anlatımı

A- Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşmesi Elektrik enerjisi direnci olan tellerden geçerken, ısı enerjisine dönüşür. Tungsten, nikel-krom  gibi metallerin direnci yüksektir. Bu metallerin üzerinden elektrik enerjisi geçerken ısı enerjisi oluşur. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine çeviren araçlarda rezistans bulunur. Fırın, ütü, saç kurutma makinesi, elektrik sobası, su ısıtıcısı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde direnci fazla …

Devamını oku

8.Sınıf Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımı

A- Elektroskop Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins elektrikle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan araçlara elektroskop denir. Bir elektroskop iletken topuz, iletken metal ve iletken yapraklardan oluşur. Bazı elektroskop yaprakları hava akımından etkilenmemesi için cam kap içerisine yerleştirilmiştir. Açıkta olanları da  vardır. Elektroskopun yaprakları kapalı ise elektroskop yüksüzdür (nötrdür). Elektroskop elektrikle …

Devamını oku

8.Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Konu Anlatımı

A- Elektriklenme Elektriklenme atomdaki elektronlardan kaynaklanır. Maddenin yapı taşı atomdur. Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Proton (+), elektron (-), nötron ise yüksüzdür. Elektronların (- yükler) hızla hareket etmektedir,  elektronlar bir atomdan diğerine geçebilir. Protonlar (+ yükler) ise atomun çekirdeğinde bulunur, bir atomdan diğerine geçemezler. Elektriklenme nedir ? Elektrik yüklerinin (elektronların) bir cisimden …

Devamını oku

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Konu Anlatımı

A- Sürdürülebilir Kalkınma Nedir ? İnsanların doğal kaynaklara zarar vermeden ve bilinçli kullanımının planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir. Sürdürülebilir kalkınma için, doğal kaynaklar sonuna kadar kullanılmamalıdır. Sürdürülebilir kalkınma sayesinde gelecek nesillerin de dünyadaki kaynakları kullanabilmesi sağlanır. Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur doğal kaynakların tasarruflu kullanımıdır. Enerjinin elde edilmesinde yenilenemez enerji (Fosil yakıtlar, nükleer …

Devamını oku

8.Sınıf Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konu Anlatımı

Doğada bulunan canlılar ve cansızlar birbiri ile etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Canlıların yaşamının devamlılığı madde döngüleri ile gerçekleşmektedir. Bir maddenin doğada bir taraftan tüketilerek, diğer taraftan üretilmesine madde döngüsü denir. Madde döngülerinden su, karbon, oksijen, azot döngüsünü incelenecek. A- Su döngüsü Su canlıların yaşaması için temel maddedir. Doğada su katı, sıvı ve gaz …

Devamını oku

8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Konu Anlatımı

A- Fotosentez Fotosentez nedir ? Üreticilerin klorofilinde ışık yardımıyla su ve karbondioksit kullanarak, besin ve oksijen üretilmesine fotosentez denir. Fotosentez Denklemi Karbondioksit + Su  →  Besin  +  Oksijen 6CO2  +  6H2O       →   C6H12O6  +  6O2 Fotosentez için gerekli olanlar Işık Klorofil Karbondioksit Su Fotosentez sonucu üretilenler Besin (Şeker = glikoz) …

Devamını oku

8.Sınıf Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konu Anlatımı

A- Besin zinciri Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır. Canlılar enerji ihtiyacını besinlerle karşılar. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Güneş ışınları ile gelen enerji fotosentez olayı ile besinlere aktarılır. Canlılar bu enerjinin bir kısmını kullanır, bir kısmını depo eder. Besin zinciri sayesinde bir canlıdan diğer canlıya vücudunda depo ettiği …

Devamını oku

8.Sınıf Basit Makineler Konu Anlatımı

Basit Makine nedir ? Çok az parçadan oluşan ve yalnızca tek bir kuvvet çeşidini kullanan makineler, “Basit makine” olarak adlandırılır. Basit Makinelerin Özellikleri Basit makinelerde, uygulanan kuvvetin büyüklüğü (şiddetini) ve yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanır. Basit makinelerde yoldan, hızdan, kuvvetten, zamandan kazanç olabilir ama iş veya enerjiden  kazanç sağlanamaz. …

Devamını oku

8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Konu Anlatımı

Kimya nedir ? Maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalına Kimya denir. Kısaca maddenin iç yapısını ve diğer maddelerle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. A- Kimya Endüstrisi Nedir ? Birçok sektör için gerekli olan kimyasal ham maddeleri veya ara ürünleri üreten tesislerinin bütüne kimya endüstrisi denir. Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla …

Devamını oku

8.Sınıf Maddenin Isı ile Etkileşimi Konu Anlatımı

Sıcaklık nedir ? Maddenin içerisindeki taneciklerin ortalama hareket enerjisine sıcaklık denir. Sıcaklık enerji değildir, enerjinin göstergesidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık birimi °C’dir. Isı nedir ? Maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisine ısı denir. Başka bir tanım olarak sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye aktarılan enerjiye ısı denir. Isı bir enerjidir. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı birimi kalori …

Devamını oku