8. Sınıf Fen Bilimleri KonularıKonu Anlatımları

8. Sınıf Basit Makineler Konu Anlatımı

F.8.5.1. Basit Makineler

Önerilen Süre: 10 ders saati

Konu / Kavramlar: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları

F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur.

b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez.

c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.

ç. Matematiksel bağıntılara girilmez.

F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

BASİT MAKİNELER

1. Basit Makine Nedir ?

 • Çok az parçadan oluşan ve yalnızca tek bir kuvvet çeşidini kullanan makineler, “Basit makine” olarak adlandırılır.

Basit Makinelerin Özellikleri

 • Basit makinelerde, uygulanan kuvvetin büyüklüğü (şiddetini) ve yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanır.
 • Basit makinelerde yoldan, hızdan, kuvvetten, zamandan kazanç olabilir ama iş veya enerjiden  kazanç sağlanamaz.
 • Kuvvetten kazanç varsa, yoldan aynı oranda kayıp vardır.
 • Yoldan kazanç varsa, kuvvetten  aynı oranda kayıp vardır.
 • Yapılan işi farklı enerjilere çevirebilir. (Enerji dönüşümü olabilir.)
 • Basit makineye uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti, basit makineden elde ettiğimiz kuvvete de çıkış kuvveti denir.
 • Basit makineler enerji tasarrufu sağlamaz. (Az enerji ile fazla iş yapılamaz.)

Kuvvet Kazancı Nedir ?

 • Giriş kuvveti,  çıkış kuvvetinden küçük ise kuvvet kazancı vardır.
 • Uygulanan kuvvet, yükten küçük ise kuvvet kazancı vardır.
 • Kuvvet kazancı= Yük/Kuvvet veya Kuvvet kolu/Yük koludur.
 • Kuvvet kazancı 1’den büyük ise kuvvet kazancı vardır, küçükse kuvvetten kayıp vardır.
 • 100 Newton ağırlığındaki cismi 50 Newton kuvvet uygulayarak kaldırdığımızda kuvvet kazancı elde ederiz.

2. Makaralar

 • Çevresinden bir ip geçirilen, bir eksen etrafında dönebilen ve cisimleri yükseğe kaldırmak için kullanılan basit makinelere makara denir.

Sabit Makaralar

 • Sabit bir yere asılarak kullanılan makara çeşidine sabit makara denir.
 • Uygulan kuvvet, yükün ağırlığına eşittir. (Yük = Kuvvet)
 • Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirir.(Kuvvet aşağı yük yukarı hareket etmektedir.)
 • Kuvvetten ve yoldan kazanç sağlanamaz. (Kuvvet kazancı = 1)
 • Sabit makaralar, sadece kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiştirdikleri için iş yapma kolaylığı sağlar.
 • Makaranın ağırlığı kuvveti ve yükü değiştirmez.
 • Makara çapı kuvvete etki etmez.
 • Makaradan çekilen ipin yönü kuvveti etkilemez.

Sabit Makara Kullanım Alanları

 • Bayrak direğinde
 • İnşaatta
 • Gemide
 • Kuyuda
 • Dağcılar
 • Stor perde de sabit makara kullanılmaktadır.

6 N’luk yükü kaldırabilmek için 6 N’luk kuvvet uygulanması gerekmektedir.

Hareketli Makaralar

 • Hareketli makaralar da yük, makara ile beraber hareket eder.
 • Kuvvetten iki kat kazanç yoldan iki kat kayıp vardır.
 • Kuvvet kazancı = 2’dir.
 • Yükü 2 metre yukarı çıkarmak için, ip 4 metre çekilmelidir.
 • Hareketli makarada kuvvetin yönü değişmez. (Yük ile kuvvet aynı yönlüdür.)
 • F = Yük / 2  (Kuvvet yükün yarısıdır.)
 • Makara ağırlığı önemsendiği durumlarda makara ağırlığı yüke ilave edilir.
 • Makara çapı kuvveti etkilemez.

Palangalar

 • Hareketli ve sabit makaraların birlikte kullanıldığı sistemlerdir.
 • Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır.
 • Kuvvet kazancı hareketli makara sayısına göre değişir, sabit makara etkilemez.
 • Kuvvetin yönü çekilen ip aşağı yönlü ise değişir, yukarı yönlü ise değişmez.
 • Palangalar sabit noktaya bir yerden bağlanmıştır.
 • Palangalar hareketli ve sabit makaradan oluşan bileşik makinedir.

Not: Makaralarda aynı iplerdeki gerilmeler eşittir.

Kuvvet = Toplam yük / Yükü çeken ip sayısı
F =  P / Yükü çeken ip sayısı

Palangalarda kuvvet nasıl bulunur ?

 • Hareketli ve sabit makaralar arasına çizgi çekilir.
 • Aralarındaki ip sayılır.
 • En son ip aşağı yönlü ise sayılmaz, yukarı yönlü ise sayılır.
 • Yük ip sayısına bölünür.

Örnek: Aşağıdaki palangada 120 N yükü kaç N’lik kuvvetle çekebiliriz, kuvvet kazancı nedir?

Cevap

Yukarıdaki palangada yükü çeken ip sayısı 4 olduğu için F=P/4 olur. (Son ip aşağı yönlü olduğu için yükü çekmemektedir.) Kuvvet = 120/4 = 30 N Kuvvet kazancı = Yük/Kuvvet Kuvvet kazancı = 120/30 = 4

[collapse]

Palanga Kullanım Alanları

 • Vinç
 • Asansör gibi araçlarda kullanılır.

3. Kaldıraçlar

 • Kaldıraçlar destek denilen sabit noktalar üzerinde hareket eden çubuklardır.

Kuvvet Kolu

 • Kuvvet uygulanan nokta ile destek noktası arasındaki kola kuvvet kolu denir.
 • Kuvvet kolu ne kadar uzunsa kuvvet kazancı o kadar fazla olur.

Yük Kolu

 • Destek ile yük arasındaki kola ise yük kolu adı verilir.

Kaldıraç formülü: Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu

Kaldıraç Türleri

 • Kaldıraçlar destek noktasının yerine göre tek taraflı kaldıraçlar ve çift taraflı kaldıraçlar olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Çift taraflı kaldıraçlar da ise destek aradadır.
 • Tek taraflı kaldıraçlar da iki çeşittir. (Kuvvet arada, yük arada)
 • Üç çeşit kaldıraç vardır.

1. Tip Kaldıraçlar (Destek Arada) 

Bu tip kaldıraçta destek noktası; 

 • Tam ortada ise kuvvetten kazanç yoktur. (Yük ile kuvvet birbirine eşit)
 • Yüke yakın ise kuvvetten kazanç vardır. (Kuvvet kolu uzun, yük kolu kısa )
 • Kuvvete yakın ise yoldan kazanç vardır. (Kuvvet kolu kısa yük kolu uzun )
 • Destek arada olan kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirir.

Destek Arada Olan Kaldıraca Örnekler 

 • Kerpeten
 • Keser (Çivi sökerken)
 • Karga burun
 • Pense
 • Makas
 • Tırnak makası
 • Bağ makası
 • Levye
 • Sandal küreği
 • Tahterevalli
 • Manivela
 • Eşit kollu terazi
 • Mandal
 • Demir kesme makası desteğin arada olan kaldıraçlardır.

2. Tip Kaldıraçlar (Yük Arada)

 • Yük kuvvet ile destek arasındadır.
 • Bu tip kaldıraçlarda kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.
 • Kuvvet kazancı 1’den büyüktür.
 • Kuvvetin yönü değişmez.

Yük Arada Olan Kaldıraca Örnekler 

 • El arabası
 • Gazoz açacağı
 • Ceviz kıracağı
 • Menteşeli kapı
 • Pencere
 • Buzdolabı kapağı
 • Kâğıt delgeç
 • Kağıt kesme makinesi (Giyotin) yükün arada olduğu kaldıraçlardır.

Not: Bazı kağıt delgeçlerinde destek arada olabilir.

Not: Gazoz açacaklarının genelinde yük aradadır, ancak destek arada kullanılanları da vardır.

3. Tip Kaldıraçlar (Kuvvet Arada)

 • Kuvvet, yük ile destek arasındadır.
 • Bu tip kaldıraçlarda kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır.
 • Kuvvetin yönü değişmez.
 • Kuvvet kazancı 1’den küçüktür.

Kuvvet Arada Olan Kaldıraca Örnekler 

 • Kürek (Bir elimizle destek verip, diğer elimizle aradan kuvvet uygularken)
 • Cımbız
 • Maşa
 • Tenis raketi
 • Tel zımba
 • Olta
 • Kalem (Yazı yazma)
 • Kolumuz ve bacağımız
 • Çekiç (Çivi çakarken)
 • Alt çene kemiği kuvvetin arada olduğu kaldıraçlardır.

 

Not: Kolumuzu kullanırken omuz da destek olarak kullanılabilir.

4. Eğik Düzlem (Rampa)

 • Ağır bir yükü yukarıya çıkarmak için eğik düzlem kullanılır.

Formül
Kuvvet X Kuvvet Yolu = Yük X Yük Yolu
F x l = P x h   (Fil Pastaya Hasta)
 • Eğik düzlemde daima kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır.(Sürtünme ihmal edilecek)
 • Kuvvetin yaptığı iş ile yükün yaptığı iş eşittir.
 • Yükü eğik düzlemle ya da aşağıdan yukarı çıkarmanın iş bakımından farkı yoktur.
 • Eğik düzlemde kuvvetin yönünü değişmektedir.
 • Eğik düzlemin boyu uzadıkça (eğim azaldıkça) kuvvetten kazanç, yoldan kayıp artar.

Eğik Düzlemin Kullanım Alanları

 • Kama, eğik düzlemden oluşan basit makinedir.

 • Balta
 • İğne
 • Kaydırak
 • Merdiven
 • Kaykay pisti
 • Vida
 • Engelli rampası
 • Murç (keski)
 • Bıçak
 • Düz tornanın ucu eğik düzlemdir.

5. Çıkrık

Dönme eksenleri aynı, yarıçapları farklı, bir eksen etrafında dönebilen içi içe geçmiş silindirlere çıkrık denir.

 • Silindirlerin dönme yönleri ve dönme sayıları eşittir.
 • Çıkrıkta kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.
 • Kuvvet kolunun uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar.(Daha az kuvvet uygulanır.)
 • Silindirin yarıçapı arttıkça kuvvet kazancı azalır.(Daha fazla kuvvet uygulanır.)
 • İş ve enerjiden kazanç yoktur.
 • Kuvvetin yönü ile yükün hareket yönü aynıdır, çıkrıkta kuvvetin yönü değişmez.

Çıkrık formülü
Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu
F x R = P x r

Çıkrıkların Kullanım Alanları

 1. Kuyu çıkrığı
 2. Kıyma makinesi
 3. Anahtar
 4. İngiliz anahtarı
 5. Kapı kolu
 6. Kapı tokmağı
 7. El matkabı
 8. Direksiyon
 9. Musluk
 10. Tornavida
 11. Olta mekanizması
 12. Bijon anahtarı
 13. Bisiklet pedalı
 14. Kalemtıraş makinesi
 15. Kahve değirmeni
 16. El mikseri  çıkrığa örnek olarak verilebilir.

6. Diğer Basit Makineler

Dişli Çarklar (Dişliler)

 • Bisiklette, fabrikalarda, motorlu araçlarda, saatte bol miktarda bulunur.

Dişlilerde;
1.Dişlinin çapı büyüdükçe diş sayısı da artar. (Doğru orantılı)
2.Dişlinin diş sayısı arttıkça dönme sayısı azalır. (Ters orantılı)

Dişli Çarklarda Formül
n: Tur sayısı
r: Yarıçap
n1 x r1 = n2 x r2

 • Birbirine temas halinde olan iki dişlide büyük dişlide fazla diş bulunur. Küçük dişlide az diş bulunur.
 • Büyük dişli az, küçük dişli çok döner.

Örnek: Büyük dişlinin yarıçapı 52 cm, küçük dişlinin yarıçapı 13 cm’dir. Büyük dişli 4 tur döndüğünde küçük diş kaç tur döner?

Cevap

1.Yol n1 x r1 = n2 x r2 formülünden 52 x 4 = 13 x n2 208/13 = 16 tur döner. 2.Yol Büyük çarkın çapı, küçük çarkın çapının 4 katıdır. Büyük dişli 1 tur döndüğünde, küçük dişli 4 tur döner. (Çapları ile dönme sayıları ters orantılı). Büyük dişli 4 tur döndüğünde küçük dişli 16 tur döner.

[collapse]
 • Ortak eksenli dişli çarklarda dişlilerin dönme yönü ve dönme sayıları eşittir.

Kasnak

 • Sabit bir eksen etrafında dönebilen silindirlerin, birbirine kayış yardımı ile bağlanması ile kasnaklar oluşur.
 • Silindirlerin dönme yönleri kayışın bağlanma şekli ile değişir.

Vida

 • Vida silindirin etrafına sarılı bir eğik düzlemdir.
 • İki yüzeyi birbirine tutturmak için kullanılır.
 • Vidanın iki dişi arasındaki mesafeye vida adımı denir. Vida bir tur attığında vida adımı kadar ilerler.
 • Vida da kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır.
 • Vida adımı büyüdüğünde vida daha fazla yol alır fakat daha fazla kuvvet uygulamak gerekir.
 • Vida da kuvvetin yönü ve büyüklüğü değişir.

 • Vida adımı küçük olan vidaların (Solda) kuvvetten kazancı fazladır, fakat döndürüldüğünde daha az saplanır.
 • Vida adımı büyük olan vidanın (Sağda) kuvvetten kazancı azdır, fakat döndürüldüğünde daha fazla saplanır.

Tekerlek

Tarihteki en önemli buluştur.
Tekerlekte bir basit makinedir.

7. Bileşik Makine

 • Basit makinelerin bir araya getirilmeleriyle oluşturulmuş bileşik makineler de vardır ve bileşik makineler hayatımızda daha fazla yer tutar.
 • İki ya da daha fazla basit makinenin birleşmesiyle oluşan araçlara bileşik makine denir.

El Arabası

 • Kaldıraç, eğik düzlem ve tekerlekten oluşan bileşik makinedir.

Bisiklet

 • Tekerlek, dişliden, kaldıraç, çıkrık oluşan bileşik makinedir.
  (Fren mekanizması kaldıraç, pedal ise çıkrıktır.)

Olta

 • Dişli çark, çıkrık, sabit makara ve kaldıraçtan oluşan bileşik makinedir.

Tırnak Makası

 • Kaldıraç ve eğik düzlemden(Tırnak kesen kısım) oluşan bileşik makinedir.

El Mikseri

 • Çıkrık ve dişli çarktan oluşan bileşik makinedir.

Makas

 • Kaldıraç ve eğik düzlem (Kama) oluşan bileşik makinedir.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu