Etiket Arşivi: 7. sınıf fen konuları

7.Sınıf Ampullerin Bağlanma Şekilleri Konu Anlatımı

A- Elektrik Akımı Nedir ? Elektrik yüklerinin iletken maddeler üzerinden hareketi ile elektrik akımı oluşur. Elektrik akımı elektronların pilin (-) kutbundan (+) kutba hareket etmesi sonucu oluşur. Elektrik akımının yönü pilin (+) kutuptan (-) kutba doğrudur. Not: Elektrik akımı ile elektronların hareket yönü zıttır. 1. Elektrik Devresinde Devre Elemanları ve Görevleri Pil Kimyasal enerjiyi …

Devamını oku

7.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Konu Anlatımı

Canlıların kendilerine benzer bireyler meydana getirmesine üreme ya da çoğalma denir. Bütün canlılar çoğalma özelliğine sahiptir, ancak üreyebilme canlının yaşaması için gerekli değildir. Canlılarda üreme eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere iki çeşittir. 1.Eşeysiz üreme Eşeysiz üremede cinsiyet yoktur, tek bireyden yeni canlılar oluşur. Üreme hücreleri kullanılmaz. Eşeysiz üremenin özellikleri 1. …

Devamını oku

7.Sınıf İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme Konu Anlatımı

A- Üreme nedir ? Canlıların kendilerine benzer bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme sayesinde neslin devamı sağlanır. Üreyemeyen canlılar yaşamlarını sürdürebilir, fakat yeni bireyler meydana getiremezler. Üreme sayesinde kalıtsal bilgiler gelecek nesillere aktarılır. B- İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar Erkek ve dişi üreme sistemi birbirinden farklıdır. Üreme faaliyetinin gerçekleşmesi için bu …

Devamını oku

7.Sınıf Işığın Kırılması ve Mercekler Konu Anlatımı

Işık nedir ? Işık bir enerjidir. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak her yöne doğru yayılır. Işığın madde ile etkileşimi Işık ışınları madde ile karşılaştığında madde ile etkileşir. Işık madde tarafından yansıtılabilir (parlak yüzeylerde), soğurulabilir (koyu yüzeylerde), kırılabilir (saydam maddelerde) veya bunların hepsi beraber olabilir. A- Işığın Kırılması Kırılma …

Devamını oku

7.Sınıf Aynalar Konu Anlatımı

Arka yüzeyi parlatılmış camlara ayna denir. Aynaların arkası gümüş veya alüminyum içeren bileşikler ile sırlanır (kaplanır). Parlak ve düzgün yüzeylerde ayna görevi görmektedir. Aynalar üzerine düşen ışığın tamamını yansıtır. Işığı yansıtma özelliğinden dolayı cisimler aynada görülebilir. Üç çeşit ayna vardır. A- Düz ayna (Düzlem ayna) Yansıtıcı yüzeyi düzdür. Aynaya gönderilen paralel ışığı yine paralel …

Devamını oku

7.Sınıf Işığın Soğurulması Konu Anlatımı

A- Işığın Soğurulması Işığın cisimler tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir. Işığın madde tarafından soğurulması maddenin sıcaklığını artırır. Işığın soğurulmasında ışık enerjisi, ısı enerjisine çevrilir. Beyaz cisimler ışığın tamamına yakınını yansıtırken, siyah cisimler ışığı soğurur. Saydam cisimler ışığın büyük bir kısmını ilettikleri için ışığın soğurulması az olmaktadır. Mat ve koyu renkli cisimler ışığı …

Devamını oku

7.Sınıf Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Konu Anlatımı

Atık Kullanım süresi dolan ve yaşadığımız yerden uzaklaşması gereken her türlü maddeye atık denir. Fabrika, ev, okul, iş yerinde atıklar oluşur. Çöp Atıkların içerisinde hiçbir şekilde kullanılamayacak olan maddelere çöp denir. Kağıt, cam, plastik, karton, metaller çöp değildir. Yeniden kullanma Atık maddelerin hiçbir işlem yapılmadan kullanılmasına yeniden kullanma denir. Sizin kullanmadığınız eşyaların başkaları tarafından kullanılmasıdır. Küçülen eşyaların başkaları tarafından kullanılması, …

Devamını oku

7.Sınıf Karışımların Ayrılması Konu Anlatımı

Karışımlar fiziksel yollarla meydana gelmektedir. Bu nedenle fiziksel yollarla birbirinden ayrılırlar. A- Karışımların Ayrılma Yöntemleri 1. Buharlaştırma Yöntemi Katı-sıvı karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Karışım ısıtılarak içerisindeki sıvı buharlaştırılır. Karışım içindeki katı madde çökerek ayrışmış olur. Örnekler Deniz suyundan tuz elde edilmesinde, Sütün buharlaştırılarak, süt tozu elde edilmesinde, Şeker …

Devamını oku

7.Sınıf Karışımlar Konu Anlatımı

İki farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunması ile karışımlar oluşur. Örnek: Tuzlu su. Tuz ve su kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunarak karışımı oluşturur. A- Karışımların Özellikleri 1. Birden fazla maddenin karışması ile oluşur. 2. Karışımı oluşturanlar kendi özelliklerini kaybetmezler. Örnek: Tuzlu suda tuzun tadını algılarız. 3. Maddeler her oranda karışabilir. Örnek: Bir bardak …

Devamını oku

7.Sınıf Saf Maddeler Konu Anlatımı

Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Maddeler saf maddeler ve saf olmayan maddeler olmak üzere ikiye ayrılır. Aynı tür tanecik içeren maddelere saf (arı) madde denir. A- Saf Maddelerin Özellikleri Aynı tür tanecikleri vardır. İçerisinde başka madde içermezler. Homojendir. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Özkütleleri sabittir. Saf maddeler element ve …

Devamını oku