KPSS Eğitim BilimleriRehberlik ve Özel Eğitim

Birey Sayısına Göre Rehberlik – KPSS Ders Notu

Rehberlik Türleri ders notuna başlıyoruz. 5 bölümden oluşan ilk yazımızın konusu Rehberlik Türleri ve Birey Sayısına Göre Rehberlik olacak.

REHBERLİK TÜRLERİ

Rehberlik türleri kendi içerisinde 5 bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

1. Birey Sayısına Göre Rehberlik

 • Bireysel rehberlik
 • Grupla rehberlik
 • Bireysel psikolojik danışma
 • Grupla psikolojik danışma

2. Temel İşlevlerine Göre Rehberlik

 • Uyum sağlayıcı rehberlik
 • Yöneltici rehberlik
 • Ayarlayıcı rehberlik
 • Geliştirici rehberlik
 • Önleyici rehberlik
 • Tamamlayıcı rehberlik
 • İyileştirici (Çare bulucu) rehberlik
 • Kriz yönelimli (Krize müdahale) rehberlik

3. Problem Alanlarına Göre Rehberlik

 • Eğitsel rehberlik
 • Kişisel rehberlik
 • Mesleki rehberlik

4. Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik

 • Okul öncesinde rehberlik
 • İlköğretimde rehberlik
 • Ortaöğretimde rehberlik
 • Yüksek öğretimde rehberlik

5. Kurumlara Göre Rehberlik (Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik)

 • Eğitim alanında rehberlik
 • Sağlık alanında rehberlik
 • Sosyal yardım alanında rehberlik
 • Endüstri alanında rehberlik
 • Adalet ve güvenlik alanında rehberlik

BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK

1. Bireysel Rehberlik

 • Bilişseldir.
 • Gündemi vardır.
 • Bireyin ihtiyacına göre bir ya da birkaç saat sürebilir.
 • Ders ya da meslek seçimi, çevredeki fırsatlar, meslek tanıtımları, burs, kredi, yurt olanakları, disiplin kuralları konularda bilgi vermeyi amaçlar.
 • Öğretmenler, psikolojik danışmanlar ya da uzmanlar tarafından verilir.

2. Bireysel Psikolojik Danışma

 • Duyuşsaldır.
 • Gündemi yoktur.
 • Genellikle haftada bir gün, 45 – 50 dk. 8 – 10 oturum yürütülen bir süreçtir.
 • Kişisel, ailesel, ya da arkadaşlar arasındaki sorunların çözümü, karar verme konusunda yardım gibi daha özel konuları kapsar.
 • Psikolojik danışma uzman kişilerce verilen bir yardımdır.

NOT: Psikolojik danışma; bireyin kendini tanımasına yardım eden, kişinin kendini olumlu değerlendirmesine ve güven duymasına yardım eden duygu, düşünce, davranış tutarlılığı, duygusal sorunların çözülmesine yardım eden bir süreçtir.

Rapport kurma: Danışan ve danışman arasında kurulan sağlıklı iletişime denir.

NOT: Sadece bireysel psikolojik danışma yapılacak konu alanları:

 • Çok karmaşık sorunlar.
 • İçine kapanık kişiler.
 • Saldırgan kişiler.
 • Dikkat çekmeye meraklı olan kişiler.
 • Kaygılı ve kuşkulu kişiler.

3. Grupla Rehberlik

 • Bilişseldir.
 • Bireyin yaş düzeyleri ile okutulan teknolojik olanaklarına bağlı olarak kalabalık gruplara yönelik olarak yürütülür.
 • Konu ve ihtiyaçlara göre bir yâda birkaç saat sürebilir.
 • Ders ya da meslek seçimi, çevredeki fırsatlar, meslek tanıtımları, burs, kredi, yurt olanakları, disiplin kuralları konularında bilgi vermeyi amaçlar.
 • Öğretmenler, psikolojik danışmanlar ya da uzmanlar tarafından verilir.
 • Öğrenciler hizmeti veren kişiden tek taraflı yardım alırlar.

4. Grupla Psikolojik Danışma

 • Duyuşsaldır.
 • 8 – 12 kişiye yönelik verilir.
 • Genellikle haftada bir gün yaklaşık 90 dk. ve 10 – 14 oturum halinde yürütülür.
 • Kişisel, aile sorunları ya da arkadaşlar arasındaki sorunların çözümü, karar verme konusunda yardım gibi daha özel konuları kapsar.
 • Psikolojik danışma uzman kişilerce verilen bir yardımdır.
 • Grup üyeleri, grup sürecinde yardım almayı ve yardım etmeyi öğrenirler.

NOT: Grupla rehberlik; sınıf öğretmenliği ve eğitsel kulüp (kol) rehber öğretmenliği görev alanına giren grup yaklaşımını kapsamaktadır. Grupla psikolojik danışma ise; grup içerisinde daha derin bir iletişim ve etkileşimle gerçekleştirilen yardım yaklaşımını kapsamaktadır.

NOT: Grupla psikolojik danışmanın grup lideri psikolojik danışmandır. Grubun dağıtılmasına demokratik süreçlerle grup karar verir.

 

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu