7. Sınıf Fen Bilimleri KonularıKonu Anlatımları

7. Sınıf Mayoz Bölünme Konu Anlatımı

F.7.2.3. Mayoz

Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu / Kavramlar: Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. Mayoz evreleri sadece Mayoz I ve Mayoz II olarak verilir.

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. Gamet oluşumları sırasında hücre isimlerine değinilmez. Sadece sperm ve yumurta verilir.

F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. Mayoz ve mitoz arasındaki farklılıklar verilirken bölünme evrelerindeki farklılıklara değinilmez.

MAYOZ

Eşeyli üreyen canlılarda üreme ana hücresinin bölünerek, üreme hücresi olan gametlerin oluşmasını sağlayan hücre bölünmesine mayoz bölünme denir.

Mayoz bölünmenin amacı eşeyli üreyen canlılarda kalıtsal çeşitliliği ve kromozom sayısının sabit kalmasını sağlamaktır.

Diploid hücre (2n)
Vücut hücreleri (Kas, karaciğer, deri)
Üreme ana hücreleri (Yumurta ana hücresi, Sperm ana hücresi, polen ana hücresi)

Haploid hücre (n)
Gamet =Eşey (Yumurta, sperm ve polen) hücreleridir.

Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşerek yeni bireyler oluşturmasına eşeyli üreme denir.
Eşeyli üremenin temelini mayoz bölünme oluşturur.
Eşeyli üremede ata canlıdan gelen özellikler yavru canlıya aktarılır.
Yavru canlı görünüş ve kalıtsal açıdan ata canlılardan farklıdır.

1. MAYOZ BÖLÜNME

 • Mayoz bölünme, mayoz1 ve mayoz2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

1.1. Mayoz 1

 • Hücre bölünmek için hazırlık yapar.
 • DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Mayoz 1 in en önemli özelliği parça değişimi (Krossing over) olayıdır. Anneden ve babadan gelen homolog kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Kromozomların arasında parça değişimi olur.
 • Homolog kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra dizilir.
 • Homolog kromozomlar kutuplara doğru çekilerek ayrılır. Bu sayede kromozom sayısı yarıya inmiş olur.
 • Sitoplazma bölünmesi ile de iki hücre oluşur.
 • Mayoz 1’den hemen sonra mayoz 2 ye geçilir.
 • Bu arada hazırlık aşaması ve DNA nın kendini eşlemesi görülmez.

1.2. Mayoz 2

 • Mayoz 2, mitoz bölünmeye benzer.
 • Kromozomlarda bulunan kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
 • Hücreler tekrar ikiye bölündüğü için toplam dört yavru hücre oluşur.
 • Mayoz bölünme ile bitki ve hayvanlarda üreme hücrelerinin oluşması sağlanır.
 • Dişi ve erkek üreme hücreleri (sperm ve yumurta) birleşerek tekrar kromozom sayısı 2n olur.
 • Bu şekilde nesiller boyu kromozom sayısı değişmeden korunmuş olur.
 • Oluşan yeni canlıda mayoz bölünme ile kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur.

2. MAYOZ BÖLÜNMENİN ÖZELLİKLERİ

 • Eşey ana hücrelerinde görülür. (Yumurta ve sperm ana hücresi)
 • Üreme hücresi (gamet) oluşur.
 • Hayvanlarda sperm ve yumurta hücresi, bitkilerde yumurta ve polen oluşur.
 • Mayoz bölünme geçiren hücre, bir daha bölünemez.
 • Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamadan meydana gelir.
 • Mayoz 1 de kromozom sayısı yarıya iner, mayoz 2 de kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
 • Mayoz bölünme sonucu 4 yavru hücre oluşur.
 • Kromozom sayısı yarıya iner. (2n kromozomda n kromozomlu hücreler oluşur.)
 • Mayoz 1 de parça değişimi olayı görülür. Parça değişimi ile kalıtsal çeşitlilik oluşur.
 • Mayoz bölünme ile kromozom sayısı sabit kalır.
 • Eşeyli üremenin temelini oluşturur.
Bitkilerde Mayoz ve Mitoz
Hayvan Hücresinde Mayoz ve Mitoz

3. MİTOZ BÖLÜNME VE MAYOZ BÖLÜNMENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mitoz bölünmeMayoz bölünme
1Vücut hücrelerinde görülürEşey ana hücrelerinde görülür.
2İki hücre oluşurDört hücre oluşur.
3Kromozom sayısı değişmezKromozom sayısı yarıya iner
4Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücreli canlılarda büyümeyi, yıpranan ve yaralanan kısımların onarılmasını sağlar.Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar.
5Oluşan hücreler kalıtsal açıdan ana canlı ile aynıdırOluşan hücreler kalıtsal açıdan birbirinden farklıdır.
6Krossing over (Parça değişimi) görülmezKrossing over (Parça değişimi) görülür
7Homolog kromozomlar ayrılmazHomolog kromozomlar birbirinden ayrılır
8Kalıtsal devamlılığı sağlar.Tür içerisinde kalıtsal çeşitlilik oluşur.
9Bir çekirdek bir sitoplazma bölünmesi görülür.İki çekirdek iki sitoplazma bölünmesi görülür.
10Canlıların yaşamı boyunca devam eder.Ergenlik dönemi ile başlar, üreyebildiği süre boyunca devam eder.
11Mitoz bölünme geçiren bir hücre tekrar mitoz geçirebilir.Mayoz bölünme geçiren bir hücre bölünme yeteneğini kaybeder.
12Mitoz n ve 2n kromozomlu hücrelerde görülürMayoz, 2n kromozomlu hücrelerde görülür
13Oluşan hücrelerin gen yapısı aynıdır. Oluşan hücrelerin gen yapısı farklıdır.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu