KPSSTarih

İki Savaş Arası Dönem – KPSS Ders Notu

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notlarımıza İki Savaş Arası Dönem konusu ile devam ediyoruz. Bu ders notumuzda İki Savaş Arası Dönemde Avrupa, Barışın Korunması, Totaliter Rejimlerin Kuruluşu ve İki Savaş Arası Dönemde Dünya konularına değineceğiz.

İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEM

1. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA

1.1. Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları

 • I. Dünya Savaşı’nın galibi olan devletler tarafından savaş sonrasında barışı sağlamak amacıyla merkezi Cenevre olmak üzere  Paris Barış konferansında (1919) Milletler Cemiyeti (10 Ocak 1920) kurulmuştur.
 • Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne davet üzerine üye olmuştur.
 • Locarno Antlaşması 1925:  Uluslararası barışı korumaya yönelik olarak Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya , Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanmıştır. Locarno ile Fransa, Almanya ile olan sınırlarını güvenceye aldı.
 • BriandKellog Paktı 1928: Locarno ile kendini güvende hissetmeyen Fransa tarafından  ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında imzalanmıştır. Aynı yıl Sovyetler Birliği ve Türkiye’de bu anlaşmaya katılmıştır.
 • Bütün bu çabalar sorunları çözemediği gibi, II.Dünya Savaşı’nı da engelleyememiştir.

1.2. Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

a. Almanya

 • Savaş sonrası Almanya’da, Fransa yanlısı ve barışçı bir politika izlendi yeni bir anayasa (Weimar Anayasası) ilan edildi. (1919) demokratik bir düzene geçildi.
 • Adolf Hitler’in Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanya’da yönetimi ele geçirmiştir. (1933 Nazi Yönetimi)
 • Hitlerin ortaya attığı politikalar Almanca Konuşan Milletleri Birleştirmek ve Hayat Alanı Projeleri oldu.
 • Hitler’in 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması, II. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.

b. İtalya

 • Savaşın neden olduğu huzursuzluklar, hükümet darbesi ile Faşist Parti’nin yönetime gelmesine sebep olmuştur. (1922)
 • Benito Mussolini başbakanlığa atanmış ve İtalya’da faşist iktidar yönetime gelmiştir. (İtalya da ki Faşist Parti Kara Gömlekliler ismi ile anıldı.)
 • Mussoli’nin ortaya attığı politika: Bizim Deniz (Mare Nostrum)
 • İspanya’da Fransa ve SSCB’nin desteklediği Cumhuriyetçiler ile Almanya ve İtalya’nın desteklediği Milliyetçiler arasındaki mücadeleyi Milliyetçiler kazanmış böylece Fransisco Franco iktidarı başlamıştır.
 • İspanya 1955’te Birleşmiş Milletler’e,1958’de Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’na girmiştir.

Not: Picasso Guernica İsimli eserinde ispanya iç savaşını anlattı.

2. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA’DA Kİ GELİŞMELER

 • Kara-deniz-hava ulaşımı gelişmiştir.
 • Şehircilik ve mimari gelişmiştir. (Bauhaus Mimari Akımı ortaya çıkmıştır.)
 • On iki ton müziği başladı.
 • Ten Ten, Barbar, Temel Reis, Süper Men gibi çizgi filmler yayınlanmaya başladı.
 • 1927 de ilk sesli film çekildi.
 • Albert Einstein, İzafiyet Teorisini yayınladı.
 • Nükleer proton bulundu. (1919)
 • İlk robot, Elmer Sperry tarafından üretildi. (1913)
 • Robert Goddard tarafından sıvı yakıtlı ilk roket üretildi. (1926)
 • Rutherford tarafından Pozitif X elektronu bulundu. (1919)
 • Nötron keşfedildi.
 • Elektron mikroskobu bulundu.
 • Guglielmo Marconi, radyoyu icat etti. (1902)
 • İlk kez donmuş gıda bulundu. (1929)
 • EKG bulundu. (1903)
 • Alzheimer hastalığı bulundu.
 • Yara bandı icat edildi.
 • Tetanos aşısı bulundu.
 • Sağlık alanında özellikle Biyoloji bilimi gelişmiştir. Organ nakline başlanmış, Banting ve Best 1922’de İnsülin’i ayrıştırmış, Tüberküloza karşı 1921’de BCG aşısı Calmette ve Guerin tarafından bulunmuş,
 • Alexander Fleming Penisilini keşfetti.
 • 1937’de Dr. Hulusi Behçet, Behçet hastalığını buldu.
 • Radar buzdolabı, ilk tv yayını (İngiltere), ilk helikopter (Sikorsky) üretildi.
 • Salvador Dali, Picasso dönemin en ünlü ressamlarıdır.
 • Sanatta “Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Akımı” doğmuştur.
 • Klasik Müzik ve Caz yaygınlaşmıştır.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu