Anasayfa / Hüseyin Faruk YILDIRIM (sayfa 5)

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

8.Sınıf Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

A- Asitler Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturan maddelere asit denir. Asitlerin Genel Özellikleri 1. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. 2. Tatları ekşidir (Limon gibi). 3. Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazının açığa çıkarır. Bu nedenle metal kaplarda saklanmaz. 4. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 5. Tahrip edici özelliğe sahiptir. ( Mermeri …

Devamını oku

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımı

Maddenin yapısında fiziksel ve kimyasal  değişmeler meydana gelir. Fiziksel değişmeler sadece dış görünümde meydana gelirken, kimyasal değişmeler maddenin iç yapısında meydana gelir. Kimyasal değişim, kimyasal tepkimelerle meydana gelir. Demirin paslanması, kağıdın yanması, elmanın çürümesi, ekmeğin küflenmesi kimyasal değişimdir. Bu olaylar kimyasal tepkimelerle oluşur. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime …

Devamını oku

8.Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konu Anlatımı

A- Fiziksel değişim Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişmelere fiziksel değişim denir. Maddenin yapısı (kimliği )değişmez, sadece tanecikler arasındaki boşluk değişir. Madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiştir. Bazı fiziksel değişikliklerde madde tekrar eski halini alabilir. Fiziksel değişim hangi olaylarda görülür ? 1. Hal değişimi Buzun erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması …

Devamını oku

8.Sınıf Periyodik Sistem Konu Anlatımı

Periyodik sistemin neden gereklidir ? Elementler benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için belirli özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Elementlerin sınıflandırılması sonucunda periyodik sistem oluşmuştur. Periyodik sistem oluşturulduktan sonra yeni bulunan elementlerin hangi özellik gösterebileceği tahmin edilebilmiştir. A- Periyodik Sistemin Tarihçesi 1. Johann Döbereiner (Yohan Döbereynar) …

Devamını oku

8.Sınıf Basınç Konu Anlatımı

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basıncı, katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak üçe ayırabiliriz. A- Katıların Basıncı Basınç nelere bağlıdır ? a- Basınç, ağırlıkla (kuvvet) doğru orantılıdır.  Kuvvet (Ağırlık) arttıkça basınçta artar. Bir tuğlanın yere yaptığı basınç az, üst üste iki tuğlanın yaptığı basınç daha fazladır. b-Yüzey …

Devamını oku

8.Sınıf Biyoteknoloji Konu Anlatımı

A- Biyoteknoloji nedir ? Canlıların yapılarında çeşitli teknolojiler kullanılarak değişiklikler meydana getirmek, bu sayede ihtiyacımız olan ürünlerin üretilmesini sağlayan teknolojiye biyoteknoloji denir. Kısaca canlıların ekonomik olarak iyileştirilerek endüstride kullanımını sağlar. Biyoteknoloji; moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji, biyokimya gibi bilim dalları yanı sıra mühendislik ve bilgisayar teknolojisinden de yararlanır. B- Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği …

Devamını oku

8.Sınıf Adaptasyon Konu Anlatımı

A- Adaptasyon nedir ? Canlıların yaşadığı çevreye kalıtsal uyumuna adaptasyon denir. Adaptasyonla canlı yaşama şansı artar. Adaptasyonda gen yapısı değiştiği için kazanılan özellikler sonraki nesillere aktarılır. Canlılarda meydana gelen adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Canlılar yaşamını kolaylaştıran çeşitli adaptasyonlar gösterirler. Beslenme: Kuşların beslenmek için göç etmesi Barınma: Canlıların barınmak için yuva yapmaları …

Devamını oku

8.Sınıf Mutasyon ve Modifikasyon Konu Anlatımı

A- Mutasyon nedir ? DNA üzerinde meydana gelen ani değişikliklere mutasyon denir. DNA’nın yapısında meydana gelen bu değişiklik canlıda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. DNA’nın yapısının değişmesi, DNA’nın işleyişini değiştirir, bu da farklı özellikte canlılar meydana getirir. Mutasyona neden olan faktörlere mutajen, mutasyona uğramış canlıya mutant denir. DNA’da meydana gelen mutasyonlar 1. Bazı …

Devamını oku

8.Sınıf Kalıtım Konu Anlatımı

Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına kalıtım (genetik) denir. A- Kalıtımla İlgili Kavramlar Gen Kromozom üzerinde  bulunan ve kalıtsal karakterleri taşıyan birimlerdir. Baskın gen Özelliğini  her zaman gösteren gendir. Basın gen büyük harfle gösterilir. (A, B, S, K gibi) Çekinik gen Baskın  gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir. Çekinik …

Devamını oku

8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı

İnsan vücudunda milyarlarca hücre vardır. Her bir hücre içerisinde kalıtsal bilgilerin bulunduğu DNA vardır. A- Nükleotid, Gen, DNA ve Kromozom DNA nedir ? DNA hücre içerisindeki yönetici moleküldür. DeoksiriboNükleikAsit kısaltması DNA’dır. Hücre içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir. Kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu büyük bir kütüphanedir. İçerisinde …

Devamını oku