6. Sınıf Fen Bilimleri KonularıKonu Anlatımları

6. Sınıf Yoğunluk Konu Anlatımı

F.6.4.2. Yoğunluk

Önerilen Süre: 8 ders saati

Konu / Kavramlar: Yoğunluk, yoğunluk birimi

F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.

a. Yoğunluğun madde için ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanır.

b. Yoğunluk birimi olarak g/cm3 kullanılır.

F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.

F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.

F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.

YOĞUNLUK

1. KÜTLE NEDİR?

 • Madde miktarına kütle denir.
 • Kütle birimleri kilogram ve gramdır.
 • Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
 • Kütle “m” sembolü ile gösterilir.

2. HACİM NEDİR?

Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
Hacim birimi mililitre (mL) ya da santimetreküp (cm3), Litre (L) ya da desimetreküp (dm3), ve metreküp (m3) kullanılır.
Hacim “v” sembolü ile gösterilir.

3. YOĞUNLUK NEDİR?

 • Yoğunluk bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir.
 • Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
 • Yoğunluk “d sembolüyle gösterilir.

Örnek: Sınıf içinde öğrenci sayısı artarsa yoğunluk artmış olur.
Aynı yolda giden araç sayısı artarsa trafik yoğun deriz.
Birim hacimde madde miktarı artarsa yoğunluk artar.

3.1. Yoğunluk Nasıl Hesaplanır?

 • Yoğunluğu hesaplayabilmek için maddenin  kütlesi ve hacminin bilinmesi gerekir.
 • Kütlenin hacme bölünmesi ile yoğunluk bulunur.

Yoğunluk = Kütle / Hacim

d = m / v

Kısaca ezberlemek için (dede muz böl ver)

Yoğunluğun Formülü

3.2. Yoğunluk Çevirimleri

 • SI birim sisteminde (Uluslar arası birim sistemi) yoğunluk birimi kg/m3tür.
 • Bunun yanında g/cmsıkça kullanılır.
 • Yoğunluk çevirmelerinde g/cm3 , g / mL ve kg / L’ye eşittir.

 1 g / cm= 1 g/ml = 1 kg / L

1 g/cm= 1000 kg/m3

Not: Suyun yoğunluğu, 4 °C’de  1 g/cmveya 1 g/ml veya 1 kg / L’dir.

4. KÜTLE, HACİM VE YOĞUNLUK GRAFİKLERİ

 • Kütle ve hacim doğru orantılıdır. Hacim arttıkça kütlede artar.
 • Kütle arttıkça yoğunluk değişmez.
 • Hacim arttıkça yoğunluk değişmez.
 • Bir bardak su ile bir bidon suyun yoğunluğu da 1 g/cm3  tür. Kütlenin ya da hacmin artması yoğunluğu değiştirmez.

5. FARKLI MADDELERİN YOĞUNLUKLARI

Maddeler
Yoğunluk (g/cm3)
Su
1 g/cm3
Etil Alkol
0,78 g/cm3
Benzin
0,7 g/cm3
1,26 g/cm3
Mazot
0,85 g/cm3
Tahta
0,8 g/cm3
Lastik
1,5 g/cm3
Ayçiçek Yağı
0,92 g/cm3
Mum
0,8 g/cm3
Çinko
7 g/cm3
Demir
7,8 g/cm3
Bakır
8,9 g/cm3
2,7 g/cm3
19,3 g/cm3
Gümüş
10,5 g/cm3
13,6 g/cm3
Cam
2.4-2.8 g/cm3

6. MADDENİN YOĞUNLUĞUNUN BULUNMASI

 • Bir maddenin yoğunluğunun bulunabilmesi için kütlesi ve hacminin ölçülmesi gerekir.

6.1. Cismin Kütlesinin Ölçülmesi

 • Maddenin kütlesinin ölçülebilmesi için eşit kollu terazi veya elektronik terazi kullanılır.

6.2. Cismin Hacminin Ölçülmesi

 • Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılır.
 • Gazların hacmi, içinde bulundukları kabın hacmi kadardır.
 • Katıların hacmini ölçmek için, eğer düzgün şekilli bir cisim ise  hesaplama yapılır.
 • Katı düzgün değilse ve su içinde de çözünmüyorsa, cismi sıvı içerisine atıp taşan sıvının hacmi ölçülür. Taşan sıvının hacmi cismin hacmini verir.

Not:

 • Aynı hacimde iki maddeden yoğunluğu fazla olanın kütlesi de fazladır.
 • Aynı kütledeki iki cisimden yoğunluğu fazla olan cismin hacmi daha azdır.
 • Hacmi değişmeyen kapalı bir kaba gaz  eklendiğinde, gazın yoğunluğu artar.
 • Isınan bir maddenin hacmi artar, yoğunluğu azalır. Sıcak havanın yoğunluğu, soğuk havanın yoğunluğundan azdır.

7. CİSİMLERİN SUDA YÜZME ŞARTI

 • Bir cismin suda yüzebilmesi için yoğunluğunun sudan az olması gerekir.
 • Tahta, yağ, köpük, buz gibi maddelerin yoğunlukları suyun yoğunluğundan azdır.
 • Su donduğunda kütlesi değişmez fakat hacmi atar. Bu nedenle buzun yoğunluğu sudan azdır.

8. BİRBİRİNE KARIŞMAYAN SIVILARIN YOĞUNLUKLARI

 • Şekilde görüldüğü gibi birbirine karışmayan su ve yağ aynı kaba konulduğunda, yoğunluğu büyük olan su altta, yoğunluk küçük olan yağ ise üstte kalır.

 • Şekilde birbirine karışmayan A, B, C, D sıvılarının yoğunlukları D>C>B>A şeklindedir.

9. GÜNLÜK YAŞAMDA YOĞUNLUĞUN ÖNEMİ

 • Uçak gibi hava araçlarında yoğunluğu az olan alüminyum gibi metaller kullanılır. Bu nedenle uçak fazla ağır olmaz.
 • Binalarda da gaz beton kullanılması binanın daha hafif olmasını sağlar.

9.1. Suyun Yoğunluğunun Canlılar İçin Önemi

 • Sıvı haldeki maddeler soğudukça tanecikleri yavaşlar, birbirine yakınlaşır, hacmi azalır ve yoğunluğu artar. Ancak bu duruma uymayan tek sıvı sudur. Su donarken hacmi artar, bu nedenle yoğunluğu azalır. Saf suyun yoğunluğu 4˚C’ta 1 g/cm3 iken buzun yoğunluğu 0,9 g/cm3 ‘tür.
 • Suyun bu özel durumu canlılar için çok önemlidir. Buz tutan bir gölde, buz suyun üzerinden batmadan yüzer. Gölün dipten donması önlenmiş olur. Bu sayede göl içerisindeki canlıların yaşaması sağlanmış olur.

Not: Su donarak buza dönüştüğünde yoğunluğu azalır ve yüzer, zeytin yağı donarken yoğunluğu artar ve batar.

 

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu