6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı

F.6.1.1. Güneş Sistemi

Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu / Kavramlar: Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit

F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

a. Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilir.

b. Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.

c. Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir.

ç. Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir.

d. Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir.

F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

Güneş Sistemi

Güneş sistemi

Güneş’in ve onun etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri topluluğuna Güneş Sistemi denir.
Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneş’tir.

Güneş

 • Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir.
 • Güneş küre şeklindedir.
 • Güneş 4,6 milyar yaşındadır, 5 milyar yıl sonra sönecektir.
 • Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.
 • Kullandığımız enerjinin tümünü Güneş’ten gelmektedir.
 • Samanyolu galaksisi içinde bulunan yaklaşık 200 milyar yıldızdan bir tanesidir.
 • Güneş ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon km’dir.
 • Güneş ışığı Dünya’ya yaklaşık 8 dakikada ulaşır.
 • Güneş, Dünya’mızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür.
 • Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının 110 katıdır. Güneş’in hacmi Dünya’nın hacminin 1.300.000 katıdır.

A- Gezegenler

Bir yıldızın etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir.
Gezegenler sönmüş katılaşmış çevresine ısı ve ışık saçmayan gök cisimleridir.

Gezegenlerin Özellikleri

 • Gezegenler Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtarak görülebilir.
 • Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır.
 • Venüs ve Uranüs kendi ekseni etrafında doğudan batıya (saat yönünde), diğer gezegenler ise batıdan doğuya (saat yönünün tersi) döner.
 • Gezegenler Güneş etrafında dolanma, kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapar.
 • Güneş kütle çekim kuvvetiyle bütün gezegenleri kendine doğru çeker. Bu çekim kuvvetinden dolayı gezegenler Güneş’in çevresinde belirli bir yörüngede hareket ederler.
 • Gezegenler Güneş’e farklı uzaklıktadır, yörüngeleri elips şeklindedir.
 • Gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüş hızları farklıdır.
 • Güneşe yakın olan gezegenlerin dönüş hızı büyük, uzak olanların dönüş hızları küçüktür.
 • Güneşe en yakın gezegen Merkür , en uzak gezegen Neptün’dür .
 • Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş etrafında dönerlerken Samanyolu galaksisinin etrafında da dönmüş olurlar.

Gezegen Olma Koşulları

1. Güneş etrafında dolanmalı
2. Küresel yapıya sahip olmalı
3. Yörüngesindeki gök cisimlerini temizlemiş olmalı.
(Plüton bu şartı sağlamadığı için cüce gezegen sınıfındadır.)

Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün’dür.
(Ezberlemek için kısaltması: Meraklı Vedat Dünkü Maçta Jaleye Sordu Umut Nasıldı)

Gezegenleri büyüklüklerine göre (büyükten küçüğe) sıralaması

Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür
(Kolay yolu: Önce dış gezegenler sırasıyla, sonra Dünya, Dünya’nın ikizi Venüs, Mars ve en küçük Merkür)

İç  gezegenler (Karasal gezegenler)

 • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
 • Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegendir.
 • Yoğunluk, büyüklük ve kayalık biçimleri benzerdir.
 • Halkaları bulunmaz.
 • Güneş’e yakındır. (İç yörüngede bulunur.)
 • İç gezegenlerin en büyüğü Dünya’dır.
İç ve dış gezegenler
Dış  gezegenler (Gazsal gezegenler)
 • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
 • Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün  dış gezegendir.
 • Kalın atmosferleri vardır.
 • Büyük kısmı gazlardan oluşmuştur.
 • Dış gezegenler iç gezegenlerden büyüktür.
 • Hepsinin halkası ve çok sayıda uydusu vardır.
 • Sıcaklıkları iç gezegenlere göre düşüktür.
 • Güneş sisteminin dış yörüngesinde bulunurlar.

Gezegenler

1. Merkür

 • Güneş’e en yakın gezegendir.
 • Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir.
 • Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
 • Uydusu ve halkası yoktur.
 • Yüzeyi kraterlerle kaplıdır.
 • Çok ince bir atmosferi vardır.
 • Dünya, Merkür’den 3 kat büyüktür.
 • Yüzey sıcaklığı -170 ˚C ve 350 ˚C arasındadır.

2. Venüs

 • Venüs’ün dönüş yönü diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya dönmektedir.
 • Atmosferindeki yoğun karbondioksit nedeniyle sera etkisinden dolayı çok sıcak bir gezegendir. (460 °C)
 • Uydusu ve halkası yoktur.
 • Dünya’nın ikizidir. (Yaklaşık Dünya ile aynı büyüklüktedir.)
 • Venüs’ün diğer ismi Çoban Yıldızı’dır.
 • Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir.
 • Dünya’dan bakıldığında en parlak gezegendir.
 • Dünya’ya en yakın gezegendir.

3. Dünya

 • Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.
 • Tek uydusu Ay’dır.
 • Halkası yoktur.
 • Mavi gezegen olarak bilinir.
 • Yüzeyinin 3/4’ü sudur.
 • Büyüklük olarak 5. büyük gezegendir.
 • Yüzey sıcaklığı ortalama 15 ˚C’dir.
 • Güneş sisteminin en yoğun gezegenidir.
 • Güneş sisteminde oksijen yoğunluğu en fazla olan gezegendir.

4. Mars

 • İki uydusu vardır.
 • Halkası yoktur.
 • Kızıl gezegen olarak bilinir.
 • Yüzey sıcaklığı -140˚C ile 20˚C arasındadır.
 • Dünya, Mars’tan 2 kat büyüktür.
 • Atmosferinde su bulunmasından dolayı yaşam olabilecek bir gezegendir.
 • Güneş sisteminde en yüksek dağı bulundurur.

5. Jüpiter

 • Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. (Dev gezegen olarak bilinir.)
 • 79 uydusu vardır.
 • Kırmızı büyük lekeleri vardır.
 • Yüzey sıcaklığı -110˚C’dir.
 • Etrafında halkası vardır.
 • En büyük uydusu “Ganimet”tir.
 • Jüpiter, Dünya’dan 11 kat büyüktür.

6. Satürn

 • 82 uydusu vardır.
 • Etrafında 7 adet halkası vardır.
 • Jüpiter’den sonra ikinci büyük gezegendir.
 • Yüzey sıcaklığı -140˚C’dir.
 • En büyük uydusu Titan’dır.
 • Satürn, Dünya’dan 10 kat büyüktür.
 • Güneş sisteminde en az yoğun gezegenidir.

7. Uranüs

 • 27 uydusu vardır.
 • Çevresinde ince bir halkası vardır.
 • Yüzey sıcaklığı -197˚C’dir.
 • Dönüş şekli yuvarlanan varil gibidir.
 • Zehirli gazlardan oluşan atmosferi vardır.
 • Güneş Sisteminin 3. büyük gezegenidir.
 • Uranüs, Dünya’dan 4 kat büyüktür.
 • Teleskopla keşfedilen ilk gezegendir.

8. Neptün

 • 14 uydusu vardır.
 • Çok ince 6 halkası vardır.
 • Yüzey sıcaklığı -214˚C’dir.
 • Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegenidir.
 • Lacivert renkli gezegendir.
 • Güneş Sisteminin 4. büyük gezegenidir. (Uranüs’ün ikizi)
 • Atmosferi zehirlidir.
 • Neptün, Dünya’dan 4 kat büyüktür.

Not: Uydu sayıları MEB kitabına göre verilmiştir.(Uydu sayıları değişebilir)
Not: Plüton 24 Ağustos 2006 tarihinde gezegen sınıfından çıkarılarak cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir.

B- Uydu

Gezegen çevresinde belirli yörüngede dolanan küçük gök cisimlerine uydu denir.
Bir uydu, etrafında dolandığı gezegenden daha küçüktür.
Jüpiter’in uydusu Ganimet ve Satürn uydusu Titan, Merkür gezegeninden daha büyüktür.
Titania, Uranüs’ün uydusudur.
Triton, Neptün’ün uydusudur.

C- Asteroit, Meteor, Gök taşı

Asteroit, Meteor, Gök taşı

Güneş sistemi oluşurken ortaya çıkan, aşınmış kaya ve metal parçalarına asteroit denir.

Asteroitler küresel yapıda değildir.
Asteroitlerin büyük kısmı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında dolanır.
Asteroitler birbirine çarparak küçük kaya parçaları olan meteoru oluşturur.
Bazı meteorlar Dünya atmosferine girerek yanar ve yok olurlar.
Yanan meteor gökyüzünde ışık demeti oluşturur buna yıldız kayması denir.
Dünya atmosferinde yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarına gök taşı (meteorit) denir.
Gök taşının yeryüzünde oluşturduğu çukura göktaşı çukuru denir.

Not: Asteroit, Meteor ve Gök taşı aslında aynıdır. Bunlar kaya parçalarıdır.

Yazar: Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

İlginizi Çekebilir

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Konu Anlatımı

A- Sürdürülebilir Kalkınma Nedir ? İnsanların doğal kaynaklara zarar vermeden ve bilinçli kullanımının planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir. …

36 YORUMLAR

 1. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 1 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 2. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 3. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 3 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 4. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 4 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 5. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 5 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 6. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 6 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 7. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 7 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 8. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 8 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 9. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 9 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 10. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 10 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 11. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 11 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 12. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 12 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 13. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 14 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 14. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 13 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 15. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 15 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 16. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 16 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 17. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 17 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 18. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 18 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 19. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 19 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 20. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 20 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 21. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 21 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 22. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 22 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 23. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 23 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 24. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 24 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 25. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 25 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 26. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 26 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 27. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 27 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 28. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 28 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 29. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 29 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 30. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 1 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 31. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 32. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 3 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 33. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 5 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 34. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 6 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 35. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 7 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 36. Pingback: 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 9 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir