5. Sınıf Testler

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 2. Hafta Deneme Sınavı

Kıymetli öğrenciler, Madde ve Değişim ünitesinin ikinci konusu olan Maddenin Ayırt Edici Özellikleri konusunun kazanımını içeren deneme sınavına hoş geldiniz. Sınava başlamadan önce derste işlediğiniz yerleri mutlaka tekrar etmenizi önermekteyim. Şimdiden başarılar dilerim.

Denemeye başlamadan önce konuyu tekrar etmek isteyenler şuralara bakabilir:

1- Maddenin ayırt edici özellikleri konu slaytı için tıklayın.

2- Maddenin ayırt edici özellikleri çalışma yaprağı için tıklayın.

3- Maddenin hal değişimi konu slaytı için tıklayın.

4- Maddenin hal değişimi çalışma yaprağı için tıklayın.

Her şey tamamsa denemeye başlayabilirsiniz. 25 sorudan oluşan denemede baraj 18 sorudur.

1-5 doğru arası yapanlar: Konuyu hiç anlamamış demektir.

5-10 doğru arası yapanlar: Konuyu biraz anlamış demektir.

10-17 Doğru arası yapanlar: Konunun büyük bir kısmını anlamış demektir.

18 ve üzeri doğru yapanlar: Konuyu anlamış demektir. Hızınızı hiç kesmeden çalışmaya devam!

81

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 2. Hafta Deneme Sınavı

Teste başlamadan önce adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayın. Başarılar...

1 / 25

1. Aşağıda bazı maddelere ait kaynama noktaları verilmiştir.

Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50’şer gram alınarak toplam 200 g ağırlığındaki bir metal karışımı elde ediliyor. Bu karışım 2400 °C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tartılıyor.
Fırından çıkarılan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir?

2 / 25

2. Özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit miktardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Bu grafiklere göre yapılan;
I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamaktadır.
II. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir.
III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır.
yorumlardan hangileri yanlıştır?

3 / 25

3.

Yukarıdaki ifadeler doğruysa “D” yanlışsa “Y“ yönünde ilerlerse hangi işarete ulaşır?

4 / 25

4.

Yukarıdaki tabloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğutulmaya başlanıyor.
Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar?

5 / 25

5. Saf bir gaz madde 100°C de yoğuşuyorsa, bu madde hangi sıcaklıkta kaynar?

6 / 25

6.

X maddesi 28°C de eriyerek katı halden sıvı hale geçmektedir.
X maddesinin donma sıcaklığı nedir?

7 / 25

7. Aşağıdaki şekilde saf bir katı maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir.

Bu tabloya göre maddenin erime noktası kaç  °C'dir?

8 / 25

8. Ampul ışık verirken sıcaklığı 2500 °C yi bulur.

Aşağıda erime sıcaklığı verilmiş olan maddelerden hangisi filaman yapımında kullanılabilir?

Madde             Erime Sıcaklığı
Tungsten           3422 °C
Demir                1535 °C
Bakır                 1084 °C
Alüminyum       660 °C

9 / 25

Oda koşulunda (25 °C ) olan sıvılar, -15 °C deki dondurucu içerisine yerleştiriliyor.
Sıvıların miktarı eşit ve soğuma hızları da aynı olduğuna göre en son donan sıvı hangisidir?

9. Madde       Donma Noktası
K                   0 °C
L                  -5 °C
M                 10 °C
N                 -11 °C

10 / 25

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin erime noktaları verilmiştir.
Bu maddelerden 100 gram alınarak 400 °C deki fırının içerisine yerleştiriliyor.
Bu maddelerden hangisi erir.

10. Madde          Erime Noktası
Demir           1535 °C
Çinko            420 °C
Kurşun          327 °C
Alüminyum   660 °C

11 / 25

11. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliğidir?

12 / 25

12. Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin özelliklerinden biri değildir?

13 / 25

13. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurulduğunda, kullanılan kelimeler sırasıyla hangi seçenekteki gibi olur?

Bir maddenin .................. halden ................... hale geçmesine erime denir.
Bu olayın gerçekleştiği sıcaklığa ......................... denir.

14 / 25

14. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

15 / 25

15. Aşağıdakilerden hangisi maddenin kimliği hakkında bilgi edinmemizi sağlamaz?

16 / 25

16. Saydam ve akışkan özellikte, görünümleri aynı iki sıvının aynı madde olup olmadığını anlamak istiyoruz. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

17 / 25

17.

Beher içerisinde bulunan suya, ispirto ocağı ile ısı verilmektedir.
Su 5 dakika sonra kaynamaya başlamıştır.
Bu yapılan deneyde aşağıdakilerden hangisi sabit kalır?

18 / 25

18.

Saf bir  sıvı madde ısı alarak sıcaklığı artmaya başlar, belirli bir sıcaklıkta sıcaklık dengelenir. Sıvı içerisinde gaz kabarcıkları oluşmaya başlar bu olaya ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

19 / 25

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

20 / 25

Bazı sıvıların donma noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu maddelerin -20 °C deki derin dondurucuya yerleştirildiğinde hangilerinin donması beklenir?

20. Madde              Donma Noktası
Su                        0 °C
Etil alkol            -117 °C
Cıva                    -38,8 °C
Aseton                -95 °C
Ayçiçek yağı       -12 °C

21 / 25

Saf K maddesinin erime noktası 10 °C , kaynama noktası 90 °C dir.
K maddesi için aşağıdakilerden hangisi 21. yanlıştır?

22 / 25

22. Aşağıda verilen hal değişim olaylardan hangisi birbirinin tersidir?

23 / 25

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

24 / 25

24. Kaynama noktaları verilen maddelerden hangisi aynı olabilir?

Madde        Kaynama Noktası
K                   78
L                   -50
M                   50
N                  -50

25 / 25

25.

Hâl değişimleri ile ilgili tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir.
Verilen tanımlar doğru kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

Puanınız

0%

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu