KPSSTarih

I. ve II. Meşrutiyet – KPSS Ders Notu

İnkılap Tarihi KPSS ders notlarına I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet ve 31 Mart Olayı ile devam ediyoruz.

I. MEŞRUTİYET (23 Aralık 1876)

 • Sultan Abdülaziz meşrutiyeti kabul etmediğinden dolayı Jön Türkler tarafından tahttan indirildi.
 • Yerine meşrutiyeti ilan etmesi için V. Murat‘ı çıkardılar. Ruh sağlığı bozuk olan V. Murat tahtta 3 ay kaldı.
 • Ardından meşrutiyeti kabul etmesi şartıyla II. Abdulhamit’i tahta geçirdiler. (Şartlı şekilde tahta çıkan ilk padişah)

I. Meşrutiyet’in İlan Edilme Sebepleri

 • 1876 Tersane (İstanbul) Konferansı
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmalarının engellenmek istenmesi.
 • Azınlıklarla birlik ve beraberliği sağlamak.
 • Halkı yönetime katmak.

I. Meşrutiyet

 • Türk Tarihi’nin Avrupai tarzdaki ilk anayasası olan 119 maddelik Kanun-i Esasi ilan edildi. (II. Abdülhamit ve Mithat Paşa) (Prusya – Belçika örnek alındı)
 • I. Meşrutiyet monarşik yapılıdır. Padişah üstündür.
 • Devletin dini İslam’dır mottosu vardır.
 • İlk rejim değişikliği yapılmıştır. (Meclis + Anayasa + Padişah birlikteliği vardır)
 • Çift meclisli yapıya sahiptir. Mebusan Meclisi ve Ayan Meclisi vardır.

Not: Mebusan meclisi üyelerini halk seçer ve danışma meclisi konumundadır. Ayan meclisi üyelerini ise padişah seçer.

 • Padişah polis araştırması ve sürgün yetkisine sahiptir.
 • 93 Harbi bahane edilerek meclis kapatılmış, İstibdat Dönemi başlamıştır.

I. Meşrutiyet Olayları

 • 1877’de Londra Konferansı ile Ayastefanos (Yeşil Köy) antlaşması iptal edilerek yerine 1878 Berlin Antlaşması imzalandı.

Berlin Antlaşması

 • Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olurken, Bulgaristan ise özerk oldu.
 • Ermeni meselesi ilk kez uluslararası bir antlaşmaya konu oldu.
 • İngiltere ve Fransa, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçerek, parçalama politikasına geçiş yaptı.
 • İngiltere, parçalama politikası doğrultusunda; 1878’de Kıbrıs‘ı, 1882’de Mısır‘ı işgal etti.
 • Fransa, parçalama politikası doğrultusunda; 1881’de Tunus ve Fas‘ı işgal etti. (1904’te aldı)
 • 1881’de Duyun-u Umumiye ile Osmanlı gelir kaynaklarına el konuldu.
 • 1897’de Yunanistan ile İstanbul Antlaşması imzalandı ve Girit özerk oldu.
 • Gazeteci Ali Suavi, II. Abdülhamit’i tahttan indirmek için Çırağan Sarayı’nı bastı. (Çırağan Vakası)
 • 1889’da Askeri Tıp Okulu öğrencileri İttihat-ı Osmani Cemiyetini kurdu. Bu cemiyet bazı dönüşümler yaşamıştır.
 • İttihat-ı Osmani Cemiyeti -> İttihat ve Terakki Cemiyeti -> İttihat ve Terakki Partisi (Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile birleşerek 1905’te partiye döndü)
 • Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki’nin askeri kanadının siyasi işlerin odağında olmasını eleştirmiş ve cemiyetten ayrılmıştır. (Balkan Savaşları’nda alınan yenilgiler M. Kemal’i haklı çıkarmıştır)
 • Doğu Anadolu’da merkezi otoriteyi artırmak ve Ermeni faaliyetlerini durdurmak için Hamidiye Alayları kuruldu.

Not: M. Kemal’in ilk görev yeri Şam – Suriye’dir.

II. MEŞRUTİYET (23 Temmuz 1909)

 • II. Meşrutiyet’in ilanında 1908 Reval Görüşmeleri etkili olmuştur. (İngiltere – Fransa – Rusya)

Not: Reval Görüşmeleri’nde; İstanbul ve Boğazlar, Ruslara bırakıldı. Makedonya’da ıslahatlar yapılması kararı alındı ve İngilizler Rusları, Balkanlarda serbest bıraktı.

 • Batıcılık ve Türkçülük fikir akımları bu dönemde etkili olmuştur.
 • Reval Görüşmelerinin yanında İttihatçıların kendilerine ait birliklerle isyan etmesi ile II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kalmıştır.
 • Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. (Daha demokratik hale getirilmiştir)
 • Meclis padişahtan üstün olmuştur. (I. Meşrutiyet’te padişah üstündü)
 • İlk kez çok partili hayata geçilmiştir.
 • İlk iktidar partisi İttihat ve Terakki Fırkası’dır.
 • İlk muhalefet partisi Osmanlı Ahrar Fırkası’dır.

Not: 1. Dünya Savaşı’na kadar en güçlü parti İttihat ve Terakki partisi olmuştur. Partiye ait yayın organları Meşveret ve Mizan gazeteleridir.

 • Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
 • Yunanistan, Girit’i topraklarına kattı.
 • Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i ilhak etti.

I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet Arasındaki Farklar

I. MeşrutiyetII. Meşrutiyet
Siyasi partiler yoktur.Çok partili siyasi hayat vardır.
Çift meclislidir.Tek meclislidir.
Padişah üstündür.Meclis üstündür.

Temel haklar genişletilmiştir. (Dernek kurma, miting yapma vb.)

31 MART OLAYI (13 Nisan 1909)

 • Volkan Gazetesi yazarı Derviş Vahdeti önderliğinde demokratik düzeni yıkmak maksadıyla İstanbul Yönetimine karşı ayaklanma çıktı.
 • Serbesti Gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü.
 • Bu ayaklanma sonucunda İttihat ve Terakkiciler, Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Harekat Ordusu ile ayaklanmayı bastırdı.

Not: M. Kemal bu orduda Kurmay Yüzbaşı’dır. Bu olay M. Kemal’in tarih sahnesine ilk çıkışıdır.

 • İlk ve son rejim isyanıdır.

Not: Meclis kararı ile tahttan inen ilk padişah II. Abdülhamit, Meclis kararı ile tahta ilk çıkan padişah ise V. Mehmet Reşat olmuştur.

 

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu