5.Sınıf Canlıları Tanıyalım Konu Anlatımı

F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım

Önerilen Süre: 12 ders saati

Konu / Kavramlar: Canlıların benzerlik ve farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri

F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.

a. Mikroskobun parçalarına değinilmez.

b. Mikroskobik canlıları gözlemlerken güvenlik ve hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.

F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

a. Canlılar; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırılır.

b. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik terimlerin (alem, cins, tür vb.) kullanımından kaçınılır.

c. Mikroskobik canlılar (bakteriler, amip, öglena ve paramesyum) ve şapkalı mantarlara örnekler verilir, ancak yapısal ayrıntısına girilmez.

ç. Zehirli mantarların yenilmemesi konusunda uyarı yapılır.

Canlıların Sınıflandırılması 

Bilim insanları canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmıştır.
Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırmaya sınıflandırma denir.

Canlılar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır ?
1. Canlının yapısı
2. Beslenme şekli
3. Üreme (Çoğalma) şekli
4. Hareket özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

Canlılar neden sınıflandırılır ?
1. Sınıflandırma canlıların incelenmesinde kolaylık sağlamaktadır.
2. Yeryüzünde bulunan milyonlarca canlının teker teker incelemek zordur.
3. Sınıflandırma sayesinde canlılar hakkında daha ayrıntılı bilgi elde edilir.
4. Canlılar arasındaki akrabalık ilişkileri ortaya çıkar.
5. Canlıların sınıflandırılması bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
6. Grup hakkında bilgi edinildiğinde, bütün grup üyeleri tanınmış olur.

Canlıları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere dörde ayrılır.

A- Mikroskobik canlılar

Mikroskobik canlılar çok küçüktür.
Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.
Ancak mikroskopla görülebilir. Bakteriler, amip, öglena, paramesyum mikroskobik canlıdır.

Mikroskobik canlılar birçok ortamda bulunur.
Mikroskobik canlılar havada, suda, toprakta ve diğer canlılar üzerinde yaşarlar.
Mikroskobik canlılar uzayda ve steril ortamlarda yaşayamaz.

Mikroskobik canlılar çok hızlı çoğalır.
Uygun sıcaklık, nem ve besin bulduklarında hızla çoğalır.

Bazı mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.
Hastalık yapan mikroskobik canlılara mikrop denir.
Verem, kolera, grip, zatürre, sıtma mikroplarla bulaşır.
Dişlerin çürümesi de mikroskobik canlılar sağlar.

Bazı mikroskobik canlılar besinler üzerinde çoğalarak bozulmalara neden olur.
Mikroskobik canlıların çoğaldığı besinler tüketilirse zehirler.
Bu nedenle son kullanma tarihi geçen ve açıkta satılan besinler tüketilmemelidir.

Bazı mikroskobik canlılar ise yararlıdır.
Sütten, yoğurt ve peynir yapımında bakteriler kullanılır.
Üzüm suyundan şarap, bira yapımında maya mantarları kullanılır.
Üzüm suyundan sirke yapımında bakteri kullanılır.
Havuçtan şalgam yapımında bakteriler kullanılır.
Hamurun mayalanmasında maya mantarları kullanılır.
Bağırsaklarımızda B ve K vitamini üretilmesinde bakteriler görev alır.
Bitki ve hayvan atıkların çürütülmesinde mantarlar ve bakteriler görev alır.
Antibiyotik üretilmesinde küf mantarları kullanılır.
Aşı üretilmesinde bakterilerden yararlanılır.

B-Mantarlar

 1. Mantarlar bitki değildir.
 2. Kendi besinini üretemezler.
 3. Fotosentez yapmazlar.
 4. Aldıkları hazır besinle beslenirler.
 5. Mantarlar bitki ve hayvan atıklarını çürüterek toprağa karışmasını sağlar.
 6. Mantar çeşitleri şapkalı mantar, küf mantarı, maya mantarı ve hastalık yapan mantarlardır.

1. Şapkalı mantar

Şapkaya benzer yapısı vardır.
Doğada bulunan pek çok türü zehirlidir.
Vitamin ve protein bakımından zengindir.
Doğada bulunan mantarlar zehirli olabilir ve bunu ayırt edemeyebiliriz.
Bu nedenle sadece kültür mantarı tüketmeliyiz.

 

 

2. Küf mantarı

Ekmek limon peynir gibi besinlerin küflendirir.
Bitki ve hayvan atıklarının çürümesini sağlar.
Peynir küfünden penisilin adındaki antibiyotik üretilir.

 

3. Maya mantarı

Çok küçüktür gözle görülemez.
Hamurun mayalanmasını sağlar.
Üzüm suyundan şarap ve bira yapılmasında kullanılır.

 

 

4. Hastalık yapan (Parazit) mantarlar 

Genellikle bitki ve hayvanlardan hastalıklara neden olur.
Pamukçuk, saçkıran, el ve ayaklarda, tırnaklarda mantarlar sebep olduğu hastalıklardır.

C-Bitkilerin sınıflandırılması


Bitkiler güneş ışığı ile besin ve oksijen üreterek, hem kendi besinini hem de diğer canlıların beslenmesini sağlar. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Çiçeksiz bitkiler

Kara yosunu, su yosunu (alg), eğrelti otu, at kuyruğu, kibrit otu, ciğer otu ve liken çiçeksiz bitkidir.
Eğrelti otu ve yosunlar ormanlık alanlarda, ağaç diplerinde suyun bulunduğu yerlerde yetişir.

Çiçeksiz Bitkilerin Özellikleri

 • Basit yapılıdır.
 • Kök, gövde ve yaprakları iyi gelişmemiş veya yoktur.
 • Çiçek ve tohumları yoktur.

Çiçekli bitkiler

Çiçeksiz bitkilerin dışında kalanların hepsi çiçekli bitkidir.
Çiçeksiz bitkilerden daha gelişmiş yapıları vardır.
Arpa, buğday, selvi, mısır, çim, çam ağacı, gül çiçekli bitkiye örnektir.

Çiçekli bitkinin kısımları: Kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımları vardır.

1.Kök
Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır.
Görevi bitkiyi toprağa bağlamak, topraktan su ve mineralleri almak, aldığı maddeleri gövdeye iletmektir.
Bitkiler topraktan aldıkları su ve minerallerle beslenirler.
Turp, havuç, pancar, kereviz gibi bitkiler köklerinde besin depo ederler. Bunlara depo kök denir.
2.Gövde
Bitkinin dik durmasını sağlar, üzerinde yaprak ve çiçek kısımlarını taşır.
Kökten alınan su ve mineralleri yaprağa, yaprakta oluşan besinleri bitkinin diğer kısımlarına iletir. Patates, yer elması gövdesinde besin depo eder.3.Yaprak
Yaprakta fotosentez, solunum ve terleme olayları gerçekleşir.Fotosentez
Havadan karbondioksit, kökten aldığı su ve güneş ışığı ile fotosentez gerçekleşir.
Fotosentez sonucu besin ve oksijen üretilir.

Su ve Karbondioksit —–Işık enerjisi ile ——–> Besin ve Oksijen

Fotosentez bitkinin sadece yeşil olan kısmında gerçekleşir.

Solunum
Bitkiler geceleri solunum yapar.
Fotosentez olayının tersidir.

Terleme
Yapraktan su atılmasına terleme denir.

4.Çiçek
Bitkinin üreme organıdır.
Tohum ve meyveyi oluşturur.
Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ kısımları vardır.

Çanak yaprak
Bitkinin en dış kısmındadır.
Yeşil renklidir.
Tomurcuk halinde bitkiyi korur.

Taç yaprak
Çiçeğin renkli ve güzel kısmıdır.
Erkek ve dişi organı korur.

Erkek organ
İçerisinde polen (Çiçek tozları) bulunur.

Dişi organ

Tohum ve meyve burada oluşur.
Rüzgar ve böcekler bitkinin üremesinde etkilidir.
Taç yaprak güzel kokusu ile böcekleri kendine çeker.

D-Hayvanların Sınıflandırılması

Diğer canlı gruplarına göre daha gelişmiş yapıdadır.
Aktif olarak hareket edebilir.
Bitkiler ve diğer hayvanlarla beslenirler.
Hayvanlar omurgalı ve omurgasızlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Omurgalı hayvanlar

Vücutlarından kemik ya da kıkırdaktan oluşan omurgaları vardır. Omurgalı hayvanlar Memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olmak üzere beş guruba ayrılır.

1. Memeliler

Vücutları kıllarla örtülüdür.
Doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.
Diğer omurgalı canlılara göre daha gelişmiştir.
İnsan, inek, koyun, deve, fare memelilere örnektir.
Suda yaşayan balina, fok, yunus, uçabilen yarasa memelidir.

 

2. Kuşlar

Vücutları tüyle örtülüdür.
Yumurta ile çoğalır ve yavrularına bakarlar.
Kanatları vardır fakat hepsi uçamazlar.
Penguen, deve kuşu, tavuk, kaz uçamayan kuşlardır.

 

3. Sürüngenler

Sürünerek hareket ederler.
Vücutları sert, kuru ve pullarla örtülüdür.
Yumurta ile çoğalır.
Yavru bakımı yoktur.
Yılan, kaplumbağa, timsah, kertenkele, dinozor bu guruba girer.

 

4. Balıklar

Vücutları pulla kaplıdır.
Suda yaşarlar.
Yumurta ile çoğalırlar.
Solungaç solunumu yaparlar.
Yavru bakımı yoktur.
Hamsi, sardalya, levrek örnektir.

5. Kurbağalar

Kurbağalar ve semenderler (Kuyruklu kurbağa) bu guruptadır.
Derileri yumuşak ve nemlidir.
Hem karadalar hem de suda yaşar.
Yumurta ile çoğalır.
Yumurtadan çıkan larvalar balığa benzer, solungaç solunumu yapar.
Büyüdükçe başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer.

Omurgasız hayvanlar

Omurgaya sahip değildirler.
Süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar, derisi dikenliler omurgasız canlılar gurubunda yer alır.

Omurgasız Hayvanlara Örnekler

Toprak solucanı, sülük, salyangoz, arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, karınca, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği, kelebek, deniz yıldızı, ahtapot, mürekkep balığı, denizkestanesi, örümcek, akrep, yengeç, karides, sünger, mercan

Yazar: Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

İlginizi Çekebilir

8.Sınıf Sürdürülebilir Kalkınma Konu Anlatımı

A- Sürdürülebilir Kalkınma Nedir ? İnsanların doğal kaynaklara zarar vermeden ve bilinçli kullanımının planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir. …

46 YORUMLAR

 1. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 1 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 2. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 6 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 3. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 9 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 4. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 11 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 5. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 13 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 6. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 15 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 7. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 16 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 8. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 17 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 9. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 18 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 10. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 19 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 11. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 20 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 12. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 21 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 13. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 22 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 14. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 23 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 15. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 27 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 16. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 28 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 17. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 29 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 18. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 30 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 19. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 1 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 20. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 21. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 3 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 22. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 4 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 23. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 5 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 24. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 6 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 25. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 7 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 26. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 8 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 27. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 9 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 28. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 29. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 11 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 30. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 12 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 31. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 13 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 32. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 14 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 33. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 15 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 34. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 16 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 35. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 17 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 36. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 18 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 37. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 19 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 38. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 20 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 39. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 21 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 40. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 22 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 41. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 23 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 42. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 24 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 43. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 26 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 44. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 28 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 45. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 29 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

 46. Pingback: 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 30 | Hüseyin Faruk YILDIRIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir